Mage

    Att försöka bli gravid genom olika alternativ kan stå en riktigt dyrt. Som tur är finns det en del (få) alternativ.

Finansiering
Lån
Human Finans

Wasa Kredit

Freedom Finance/i>

Bruttolöneavdrag

Genom bruttolöneavdrag finns möjlighet att spara 30-55 % av kostnaden!

Arbetsgivaren har rätt att bekosta sjukvård som inte är offentligt finansierad. Förmånen är skattefri men inte avdragsgill för arbetsgivaren. Här finns inget som hindrar att arbetsgivaren efter överenskommelse gör ett bruttolöneavdrag för den anställde för att kompensera sig för kostnaden. Bruttolöneavdrag är ingen rättighet för arbetstagaren, det är upp till arbetsgivaren att själv besluta om bruttolöneavdrag skall godkännas. Det är alltså inte heller något som vi på IVF-kliniken kan besluta om; utan vi vill enbart informera om möjligheten.

Om du får godkänt bruttolöneavdrag betalar din arbetsgivare IVF-behandlingen och gör därefter avdrag på din bruttolön under överenskommen tid. Som anställd slipper du bekosta din IVF-behandling med skattade medel. Du kan spara upp till 55 % av kostnaden eftersom din skatt blir lägre med sänkt bruttolön. Arbetsgivaren behöver inte betala arbetsgivaravgifter på behandlingsavgiften då det är en skattefri förmån.
Den faktiska kostnaden för den anställde beror på månadslönens storlek (p.g.a. brytpunkterna för statlig skatt).


Skatteverkets ställningstagande IVF
Skatteverket

Ersättning för vård utomlands Vården för ofrivillig barnlöshet i Sverige är begränsad av landstingen på ett sådant sätt att begränsningarna inte kan sägas bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Att det finns formella sådana regler är unikt för IVF. Det ger många ofrivilligt barnlösa en möjlighet att få ersättning från Försäkringskassan för vård utomlands, trots att de inte kan få vård i Sverige. Det Försäkringskassan tittar på är nämligen om det är vård man borde få, det vill säga om den är enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, inte på hur landstingens regler ser ut.

För att få ersättning för vård i annat EU/EES-land krävs olika saker beroende om man söker förhandsbesked eller ersättning i efterhand.
För att få ersättning i efterhand räcker det med att det ska vara en behandling man borde fått i Sverige och att man genomför vården i ett EU/EES-land, vilket innebär att i stort sett alla par som är under 43 borde uppfylla kravet. Däremot får man inte ersättning för annat än själva vården då, det vill säga inte resor eller motsvarande.

För att få förhandsbesked krävs det att det är en behandling som hade varit helt eller delvis skattefinansierad i det landet samt att man lyckas få kontakt med en klinik som tar emot förhandsbeskedsblanketten. Det land vi känner till med bäst villkor är Finland. För att få vård genom den skattesubventionerade vården i Finland krävs:Bra info kring ersättning för vård utomlands
Läs här...
Vid ÄD gäller öppen donator
Mer info...
Mer info...


Stiftelse & donation
Wabbie Foundation

Källor:
Försäkringskassa
Barnlängtan
Skatteverket