Mage

    Om befruktningen sker i äggledaren fortsätter ägget till livmodern, där det bäddar ner sig i livmoderslemhinnan. Vid det laget har det befruktade ägget delats till ungefär 150 celler. Resan från äggstocken till livmodern tar ungefär fem dagar.

Så här funkar det!


En nyfödd flicka har upp till 450 000 ägg i sina äggstockar. När hon får sin mens, någon gång mellan 10 och 14 års ålder, kommer ett av dessa ägg att mogna varje månad. Ägget lämnar äggstocken och fångas upp av äggledarnas trattformade ändar. Med en försiktig vågrörelse transporterar äggledarna ägget till livmodern. Om befruktning sker under resan fastnar ägget i livmodern och börjar utvecklas till ett barn och en moderkaka. Om ägget inte befruktas spolas det ut tillsammans med livmoderslemhinnan när du har mens.

Menstruationscykeln styrs av flera samverkande hormoner som produceras i olika delar av kroppen:

• Gonadotropinfrisättande hormon (produceras i hypotalamus i hjärnan)
• Follikelstimulerande hormon (produceras i hypofysen)
• Luteiniserande hormon (produceras i hypofysen)
• Östrogen (produceras i äggstockarna)
• Progesteron (produceras också i äggstockarna)

Hela processen börjar i hjärnan. Gonadotropinfrisättande hormon produceras i hypotalamus och transporteras till hypofysen. Hormonet talar om för hypofysen att den ska frisätta follikelstimulerande hormon (FSH). FSH transporteras runt i kroppen med blodet och talar om för äggstockarna att de ska producera ägg. Mellan 15 och 20 äggblåsor, s k folliklar, börjar då mogna i äggstockarna. En äggblåsa (och i sällsynta fall två eller fler) växer snabbare än de övriga: varför vet man inte.

FSH stimulerar även äggstockarna att producera östrogen. Östrogenet får äggen att mogna och stimulerar tillväxt av livmoderslemhinnan, så att den redo för en graviditet om ägget skulle befruktas.

Östrogenhalten stiger och FSH-nivåerna sjunker tillfälligt, för att sedan stiga igen samtidigt som stora mängder luteiniserande hormon (LH) frisätts från hypofysen. Detta orsakar ägglossning, dvs att det mest mogna ägget lämnar äggstocken. Ägget fångas direkt upp av äggledarna.

I vanliga fall producerar livmoderhalsen ett tjockt, ogenomskinligt slem som inte släpper igenom några spermier. Men precis före ägglossningen får östrogenet detta slem att förändras, så att det blir tunt, klart och elastiskt. Då kan spermier kan passera igenom livmoderhalsen, in i livmodern och upp i äggledarna, där befruktningen sker. Denna fas kallas sekretionsfasen och ökar slemhinnans tjocklek till ca 7 mm för att förberedas att ta emot ett befruktat ägg.

Den äggblåsa i äggstocken som släppt i från sig ett ägg kollapsar och blir en s k corpus luteum. Denna lilla gula cellmassa börjar producera progesteron. Progesteronet får slemmet i livmoderhalsen att förändras, så att det inte längre släpper igenom några spermier. Progesteronet påverkar även livmoderslemhinnan, så att den blir tjock och ”svampig” och därmed redo att ta emot ett befruktat ägg. När progesteronhalten stiger känns brösten spända och ömma. Hypofysen slutar att producera FSH-hormon, så att det inte mognar några fler ägg i äggstockarna.

Om befruktningen sker i äggledaren fortsätter ägget till livmodern, där det bäddar ner sig i livmoderslemhinnan. Vid det laget består har det befruktade ägget delats till ungefär 150 celler. Resan från äggstocken till livmodern tar ungefär fem dagar. Progesteronhalten förblir hög och du kan börja känna av tidiga graviditetstecken. Under graviditeten produceras progesteron först av gulkroppen, senare av moderkakan.

Om ägget inte befruktas eller inte implanteras som det ska, börjar det brytas ner och corpus luteum krymper. Östrogen- och progesteronhalterna sjunker, och livmoderslemhinnan börjar producera prostaglandin. Dessa hormon påverkar blodtillförseln till livmodern, gör så att livmoderslemhinnan bryts upp och stimulerar livmodern att dra sig samman. De spiralvridna artärerna förträngs så att slemhinnevävnaden dör av syrebrist och näringsbrist (kan ge smärtor). Därefter utvidgar sig artärerna igen, brister och blöder så att vävnaden lossnar och stöts ut av livmoderns slemhinna. Då börjar din menstruation och livmoderslemhinnan stöts ut tillsammans med det obefruktade ägget.

Hela förloppet styrs av hjärnhormoner, i direktkontakt med äggstockarna, tillsammans med hormoner från binjurarna och sköldkörteln under hela förloppet.

När menstruationen är avslutad består livmodern av det sk. basalskiktet som är 1-1,5 mm tunt. Efter blödningens avslut börjar i basalskiktet en livlig celldelning, så att slemhinnan under loppet av ett tiotal dagar ökar sin tjocklek med ca 3 mm. Denna del av menstruationscykeln kallas tillväxtfasen (pro-life-rationsfasen).

Fytoöstrogener har en slemhinnestärkande effekt och kan öka slemhinnans tjocklek.


Fertilitetsmonitor

Graviditetskollen med rabatt! Uppge fertilitetsguiden i kassan! 

Ägglossningstester

Graviditetskollen med rabatt! Uppge fertilitetsguiden i kassan!
Billiga tester
Testlagret
Clearblue
Minipristester

Basal infertilitetsundersökning

•    HIV
•    hepatit
•    HTLV 1 och 2. Provtagning kvinnan:
•    cykeldag 21–25: S-progesteron
•    cykeldag 2–5: S-FSH, S-LH,S-TSH, S-T4 och S-prolaktin
•    rubellaantikroppar
•    S-DHEAS, S-SHBG och S-testosteron (om androgena symtom och/eller misstanke om polycystiskt ovarium)
•    ev klamydiaserologi (genomgången infektion kan vara okänd). Provtagning mannen:
•    spermaprov (efter 2–5 dagars avhållsamhet).

Det kan vara helt avgörande att få spolat äggledarna! Om det är stopp (som inte syns på VUL) så är det dags att gå vidare till IVF, är det lite stopp så kan det blåsas bort av spolningen, är det fri passage så är det goda nyheter!

Mer info...

Några år på nacken men men följande ska ingå i utredningen! (obs! se testrutan!)
Mer info...

Utredning Sahlgrenska
Mer info...

Detta är infertilitet enligt WHO
Mer info...

Källa
Babycenter
9månader