Har du försökt bli gravid länge, kanske gjort flera IVFer eller fått många missfall och börjat undra vad som är fel? Får du inte de svar du önskar? Är du/ni kanske diagnosticerade som oförklarligt barnlösa? Det är ingen diagnos – det finns naturligtvis alltid en anledning. Om man tar sig tid att finna den. Ett av sex par i Sverige har problem att få barn trots att de har försökt under minst ett års tid. Barnlöshet kan ha både genetiska, immunologiska och miljömässiga förklaringar. När det kommer till immunologi, misslyckade IVF & missfall är Sverige tyvärr långt eftersatt. Det görs inga ordentliga utredningar innan något så tufft som IVF sätts igång och det görs inte många efterföljande undersökningar heller. Istället för att odla myten om att missfall alltid beror på att det är något fel på embryot eller kvinnans ålder borde läkare anstränga sig för att finna det verkliga felet.

Eftersom infertilitet är klassat som en sjukdom av WHO, t o m som ett funktionshinder, borde man då inte som läkare vara intresserad av ta reda på anledningen och försöka råda bot på den..?

Denna sida är till för dig, vare sig du är singel, homo- eller heterosexuell eller lever i någon form av relation. Sidan är ej skriven av eller faktagranskad av läkare men väl av personer med medicinska kunskaper, människor som plöjt information under mycket lång tid och som själva kämpat under en lång period. Vi har lärt oss oerhört mycket längs vägen, varit tvungna att söka information och vi vill dela med oss av dessa kunskaper för att förhoppningsvis göra vägen lite lättare för Dig. En del känner sig stressade av mycket information, en del känner att kunskaper = trygghet och vill gå till botten med sitt problem.

Vi tar ej ännu upp adoption, vilket i sig är ett underbart sätt att bli förälder på.

Lycka till!

 
 
 

Nyheter

Mage

Mannen

Mage

Solskenshistorier

Mage