Antikroppar

Mage


Antikropp, immunglobulin, är ett protein som produceras av kroppens immunförsvar och har till uppgift att verka mot för kroppen främmande ämnen.

Antikroppar

Antikropp, immunglobulin, är ett protein som produceras av kroppens immunförsvar och har till uppgift att verka mot för kroppen främmande ämnen, antigener. Antikroppar produceras oftast vid infektioner eller vaccination men de kan bildas i stort sett mot alla former av främmande kemiska ämnen om dessa är stora nog och finns i kroppen i tillräcklig koncentration och under tillräckligt lång tid. De produceras av en viss typ av vita blodkroppar, s.k. B-lymfocyter, och finns i olika former och mängder i kroppens alla vävnader och vätskor. När antikroppar reagerar med kroppsfrämmande ämnen utlöses ofta olika försvarsreaktioner.

Antikroppar eller immunoglobuliner är Y-formade proteiner som används av kroppens immunsystem för att upptäcka och identifiera främmande smittämnen som till exempel virus, bakterier, maskar, parasiter eller svampar.

Hos mindre än 10% av alla par med fertilitetsproblem är problemet att mannen eller kvinnan bildar antikroppar som dödar spermierna. Hos män är det vanligare efter vasektomi. Immunitetsdämpande behandling med t ex kortison är ofta enda alternativet.

Man vet inte varför vissa kvinnor utvecklar allergi mot sädesvätska men män gör det när den egna sädesvätskan kommer i kontakt med blodet, ofta efter en vasektomi, testikeltorsion (då en testikel vrider sig inuti pungen), infektion eller olyckshändelse. Män som genomgår en vaso-vasostomi (återställning av vasektomi) för att åter kunna bli pappa, kan också utveckla en allergi mot sin egen sädesvätska. Eftersom dessa två kroppsvätskor normalt inte blandas, kan det framkalla en allergisk reaktion.

Immunoglobulin G (IgG)

Den i serum vanligaste förekommande antikroppen. Immunglobulin klass E, IgE, utgör antikroppar som tidigare kallades reaginer. IgE produceras av plasmaceller och kan binda till receptorer på mastceller och basofila granulocyter och därvid framkalla kraftiga inflammatoriska och allergiska reaktioner då en IgE-antikropp möter sitt motsvarande antigen. Atopi kallas den ärftliga benägenheten att bilda IgE-antikroppar mot naturligt förekommande antigener i miljön.

Fagocyterande celler, främst neutrofiler och makrofager, känner igen antikropparna och fagocyterar bakterien.

Det finns 5 antikroppshuvudklasser (och några underklasser).
Huvudklasserna kallas för IgM, IgG, IgA, IgD och IgE.

Antinukleära antikroppar

Antikroppar riktade mot kärnantigener förekommer i varierande frekvens vid inflammatoriska bindvävssjukdomar (kollagenoser). Analysen har sitt största diagnostiska värde vid systemisk lupus erythematosus (SLE) där ANA är positivt i 95-99% av fallen. ANA förekommer i lägre frekvens vid andra tillstånd som progressiv systemisk skleros, mixed connective tissue disease (MCTD), Sjögrens syndrom, reumatoid artrit, sklerodermi (CREST-variant) och vid vissa leversjukdomar.

Antifosfolipida antikropp syndrom (APS)

Orsakar blodproppar i vener eller artärer, missfall. Personer med APS har antikroppar som samverkar med proteiner i blodet och gör så att blodet att koagulera mer än normalt. APS kan orsaka problem för fostret, såsom missfall, en partiell eller fullständig separation av placenta från livmodern innan barnet föds är (moderkaksavlossning) och en liten moderkaka. Det kan orsaka problem för den gravida kvinnan, såsom stroke eller blodpropp i lungorna. APS kan förknippas med ett syndrom av graviditeten kallas HELLP: hemolys (nedbrytning av röda blodkroppar), förhöjda levervärden och låga trombocyter.

Antikroppar / sköldkörtel

Den vanligaste formen av sjukdomen är långvarig och kallas kronisk sköldkörtelinflammation. Det är en autoimmun sjukdom, vilket innebär att det bildas antikroppar i blodet mot celler i den egna kroppen. Immunförsvaret, som ska hålla virus och bakterier borta, tar fel och förstör vid den här sjukdomen kroppens egna sköldkörtelceller. Antikropparna bryter successivt ned sköldkörtelvävnaden (”folliklarna”) och på lång sikt förtvinar till slut hela sköldkörteln, även om den under mellantiden kan ha varit förstorad.

Exempel Antikroppstester:
Anti-thyroid peroxidas (anti-TPO) kan man sänka med kortison och intralipid dropp!
Transglutaminas-ak (IgA)
S-ANTI-GLIADIN antikroppar, IgA
Immunoglobulin A (IgA)
Immunglobulin G (IgG)

Allergi

Allergi som ger IgE-antikroppar kallas även atopisk allergi. Det är inte fullständigt klargjort varför vissa substanser orsakar allergiska reaktioner och andra inte och heller inte varför inte varje person framkallar en allergisk reaktion efter att ha blivit exponerad för allergen. Allergi är ju en obalans i immunsystemet som gör att man reagerar mot sådant som normalt inte skadar din kropp.

Allergi är en av de vanligaste immunologiska orsakerna och särskilt om det ökar kring ÄL & implantation. Immunförsvaret har normalt till uppgift att skydda kroppen mot bakterier, virus och parasiter. Men ibland reagerar immunförsvaret onormalt kraftigt på ämnen som för de flesta människor är helt ofarliga, till exempel pollen. Kroppen reagerar särskilt när ägg & sperma möts och förbereder befruktning, då slår immunförsvaret till med full kraft mot det okända och du får mer allergi. Man känner inte av sperman andra tider i cykeln eftersom du då inte har ägg i omlopp, sperman hittar inget att befrukta utan ger sig av på en gång.

Ärftlighet är den viktigaste faktorn som gör en person mottaglig för att utveckla en allergi. Om en förälder har en allergisk sjukdom är den beräknade risken 20-30% att barnet får allergi. Risken ökar till 40 % om båda föräldrarna är allergiker och upp till 70% om föräldrarna har samma allergi.

Kost
Om du har antikroppar så är det fördelaktigt att först & främst utesluta gluten ur kosten men även mjölkprotein & socker.

Källa:
NE
Medeca
A Beer Center
Dr Sher
Dr Braverman