Autoimmunitet

Mage

Autoimmunitet är immunförsvarets skadliga angrepp med autoantikroppar på kroppens egen vävnad. Det beror på fel i immunsystemet som gör att det angriper kroppsegna vävnader och kan alltså därmed påverka fertiliteten.

Autoimmuna & inflammatoriska sjukdomar

Autoimmunitet är immunförsvarets skadliga angrepp med autoantikroppar på kroppens egen vävnad. Det beror på fel i immunsystemet som gör att det angriper kroppsegna vävnader och kan alltså därmed påverka fertiliteten. Hos personer med en autoimmun sjukdom, angriper kroppens egna vita blodkroppar av ”misstag” kroppsegna organ eller andra typer av egen vävnad.

Varför autoimmuna sjukdomar uppstår är oklart men troligen en kombination av arvsanlag och miljöfaktorer (äv ibland infektioner) och är vanligare bland kvinnor än hos män. När specifika immunreaktioner – via T-celler, B-celler och/eller antikroppar – riktas mot kroppsegna celler eller cellprodukter och därigenom orsakar sjukdom, talar vi om autoimmun sjukdom. Ex är celiaki (gluten), vitiligo, Crohns, ledgångsreumatism och SLE, hormonella sjukdomar som struma, hypotyreos, diabetes, psoriasis och neurologiska sjukdomar som MS. Nästan alla organ kan drabbas av autoimmuna sjukdomar och kan också ge förtida klimakterium.  En allmän sjukdomskänsla med trötthet, feber, viktnedgång och dålig aptit förekommer ofta tillsammans med sjukdomen och det är ett tecken på att det finns en pågående inflammation i kroppen.

Till autoimmuna sjukdomar hör glutenintolerans, Alopecia areata, Guillain-Barrés syndrom, myasthenia gravis, multipel skleros, reumatoid artrit, typ 1 diabetes, giftstruma, systemisk lupus erythematosus, vitiligo, primär ovariell insufficiens mfl. Vissa autoimmuna sjukdomar har ett dramatiskt förlopp med akut insjuknande och hög feber. Till dessa hör AIHA, IMT, SLE och reumatoid artrit. Kroniska autoimmuna fenomen har ett mer smygande förlopp. De kan sällan påvisas med de nämnda testerna.

Obs! L-arginin bör inte tas vid autoimmuna sjukdomar såsom bland annat MS, hypotyreos, psoriasis.

Addisons sjukdom

Addisons sjukdom kallas även autoimmun adrenalit eller primär binjurebarksinsufficiens. Tidigare var tuberkulos den vanligaste orsaken till progressiv destruktion av binjurebarken, men idag är autoimmunt angrepp på binjurebarkvävnad den vanligaste orsaken till Addisons sjukdom. Symptomen märks först när bortåt 90 % av binjurebarken har förstörts och därmed orsakat brist på de hormoner som produceras av binjurebarken, fr a kortisol och aldosteron.

Allergi

Begreppen specifik immunitet (immunitas = frihet) och allergi (”avvikande reaktion”) myntades för över hundra år sedan. Allergi är överkänslighetsreaktioner orsakade av immunologiska mekanismer. Atopi betecknar en ärftlig benägenhet att bilda IgE-antikroppar mot proteiner i vår miljö. IgE-antikroppar kan ge allergi, men även målorganskänslighet, allergendos, samtidig infektion, ansträngning etc spelar in. Allergi kan vara antikroppsmedierad eller cellmedierad. Hos de flesta patienter med allergiska symtom i andningsvägarna och mag–tarmkanalen är den aktuella antikroppen IgE, och dessa patienter kan därför sägas ha IgE-medierad allergi. Med IgE avses i detta sammanhang IgE-antikropp mot ett allergen.

Bechterews sjukdom

Ankyloserande spondylit kallas även pelvospondylit eller Bechterews sjukdom. Det är en kronisk inflammatorisk sjukdom i muskelfästen och leder. Genen HLA B27 kan förekomma hos människor med ankyloserande spondylit och den kan också vara kopplad till inflammatoriska tarmsjukdomar, t.ex. ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Inflammationen kan sätta sig på olika vävnader i kroppen som ledband, muskelfästen och leder. Det är oftast de stora lederna som blir inflammerade exempelvis höfterna, ryggrad, axlar, knäna men även käklederna. Andra typiska symtom är sen- och muskelfästen blir inflammerade. Ofta drabbas hälsenorna och sittbensknölarna. Behandlas med kortison, antireumatiska läkemedel eller biologiska läkemdedel.

Celiaki

Gluten är glutaminrika proteiner som finns i våra vanligaste sädesslag. Vid intag av gluten leder celiaki till inflammation och villusatrofi i tunntarmen, varvid upptaget av näringsämnen, vi- taminer och spårmetaller försämras. De vita blodkropparna angriper slemhinnan i tunntarmen vid Celiaki. Vid en autoimmun sköldkörtelsjukdom, angriper de vita blodkropparna sköldkörteln, som är en körtel i halsen som styr kroppens ämnesomsättning. Magont, utspänd buk, diarré eller förstoppning kan vara initiala symtom. Gluten triggar immunförsvaret varför det är all idé att utesluta gluten ut kosten vid svårigheter att bli gravid.

Studie
Forskarna fann vid en undersökning att övervägande delen som diagnostiserats för autoimmun tyreoidit också hade Celiaki.
 Mer info…

Crohns sjukdom

Crohns sjukdom en kronisk inflammatorisk sjukdom som drabbar magtarmkanalens slemhinna och är den vanligaste formen av kronisk inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Vissa har svåra smärtor och besvär medan en del enbart har lindriga symtom och kan leva som vanligt. Åter andra är helt symtomfria. Vanliga symtom är: diaré, magsmärtor, feber, blod i avföringen & stopp i tarmen. En tredjedel drabbas dessutom av ledbesvär, hudbesvär & ögoninflammation. Tillsätt Folsyra och B12, två vitaminer som många med Crohn´s ofta har brist på. Behandlas med 5-aminosalicylsyra, kortison & biologiska läkemedel.

Depression & inflammation

 Vetenskap & hälsa

Diabetes

Diabetes mellitus (sockersjuka) är en endokrin sjukdom, där blodets innehåll av socker (glukos) är förhöjt. Blodets halt av glukos (blodsockernivån) stiger om kroppen har brist på eller saknar hormonet insulin, om kroppen har ett större insulinbehov än vad bukspottkörteln klarar att producera, eller om kroppens känslighet för insulin är nedsatt så att det tillgängliga insulinet inte kan tas upp av vävnaderna

•    Typ 1 går också under namnet barndiabetes eftersom den oftast bryter ut i barn- eller ungdomsåren.
•    Typ 2 är en form av vuxen- eller åldersdiabetes som nästan alltid debuterar efter 40 års ålder.

Mer diabetesinfo!
 Läs mer…
 Läs mer…

Graves

Vid Graves sjukdom pumpar sköldkörteln ut för mycket av hormonerna tyroxin, kända som T4 , och trijodtyronin, eller T3 . Kvinnor över 20 år har den högsta risken för detta tillstånd, men även män är i riskzonen. Symptom på överaktiv sköldkörtel är, sömnsvårigheter, irritabilitet, viktminskning, värmekänslighet och muskelsvaghet. Graves sjukdom också kan utveckla utstående ögon och en märkbar struma. Autoimmuna sköldkörtelsjukdomar påverkar sköldkörteln till att bli antingen överaktiv (Graves sjukdom) eller underaktiv (Hashimotos sjukdom).

Hashimotos

Antikroppar mot tyroidea-antigen inducerar inflammation och vävnadsskada. Histologiskt ses lymfocytinfi ltrat och patienten uppvisar ofta struma.
 Funktionen i tyroidea blir nedsatt, vilket leder till hypotyreos med förhöjda nivåer av tyroidea-stimulerande hormon (TSH). 90% av patienterna har antikroppar mot tyroideaperoxidas. De flesta har även antikroppar mot tyroglobulin. Vid Hashimotos sjukdom, producerar sköldkörteln för lite T3 och T4. Symptom vid låg sköldkörtel aktivitet är, trötthet, viktökning, svaghet, känslighet för kyla, värkande muskler och stela leder, förstoppning och svullnad i ansiktet. Återigen har kvinnor här en högre risk för sjukdom än män. Autoimmuna sköldkörtelsjukdomar påverkar sköldkörteln till att bli antingen överaktiv (Graves sjukdom) eller underaktiv (Hashimotos sjukdom).

IBD

Kvinnor med IBD (dvs Crohn och Ulcerös Colit) har generellt lite sämre fertilitet än personer utan diagnoserna. Vad gäller män kan salazopyrin, som dock inte är så vanlig medicin längre pga de biologiska läkemedlen Remicade och Humira, påverka spermiekvaliteten negativt.

Multipel Skleros

Multipel skleros, MS, är en sjukdom i det centrala nervsystemet, det vill säga hjärnan och ryggmärgen. Vid MS uppstår inflammationer och ärr på nervtrådarna och det gör att impulser inte kommer fram som de ska. Inflammationerna kan finnas på olika ställen i centrala nervsystemet och därför kan man få besvär i olika delar av kroppen.

Mer info MS
 Läs mer
 Läs mer

MS & Ivig
 Mer info…

Rubella (röda hund) 

Orsakas av RNA-virus. Toxoplasman hänger ihop med Rubellan, de har alltså letat efter blodsmitta som infektioner och immunoglobulin. Rubellavirus har stor humanpatogen betydelse eftersom infektion hos en tidigt gravid kvinna kan skada fostret allvarligt.

Prolaktin

Vad beträffar autoimmuna sjukdomar finns dels ett samband mellan stegrad autoimmunitet och hyperprolaktinemi som har andra etiologier, dels har tester på patienter med flera former av autoimmuna sjukdomar visat att dessa oftare har förhöjda prolaktinnivåer. Vid en del sådana sjukdomar, till exempel ledgångsreumatism, varierar dock testresultaten. Patienter med den immunologiska sjukdomen psoriasis har också ofta förhöjda prolaktinnivåer.

Reumatism

Ledgångsreumatism, reumatoid artrit, är en inflammatorisk ledsjukdom som oftast börjar med svullnad eller värk i leder i händer eller fötter. Man kan dessutom bli trött eller få feber och muskelvärk. Man kan även gå ner i vikt trots att man äter som vanligt. Inom reumatologin kan behandling med immunoglobulin användas exempelvis vid immunologisk påverkan på blodet såsom låga nivåer av blodplättar (trombocyter) eller av låga nivåer av röda blodkroppar (autoimmun hemolytisk anami), vid svårbehandlade vaskulitsjukdomar (inflammation i blodkärl) och inflammatoriska systemsjukdomar såsom Polymyosit/Dermatomyocit.

Det flesta reumatiska sjukdomar, exempelvis reumatoid artrit och juvenil idiopatisk artrit är inflammatoriska. Det betyder att en inflammation uppkommit, antingen spontant eller till en följd av en skada eller infektion. Vid reumatoid artrit är immunförsvaret överaktiverat och angriper även den egna vävnaden. ACR (American College of Rheumatology) är en klassificeringsskala som kan användas för att hjälpa till att ställa diagnosen. Behandlas med kortison & biologiska läkemedel. Glutenfri vegankost och så kallad medelhavskost har visat sig kunna minska symtomen för vissa grupper av reumatiker men påverkar inte sjukdomsförloppet.

Reumatism & mat
 Mer info…

Sjögrens syndrom (SS)

Sjögrens syndrom är en reumatisk sjukdom som orsakas av en kronisk inflammation i vissa av kroppens körtlar t.ex. årkörtlar, svettkörtlar, körtlar i slidan och i magsäcken. Symtomen är främst torr mun och torra ögon, men även trötthet, torr mun och torra ögon, känslig hud och muskelsmärtor är vanligt. De flesta som drabbas är kvinnor i medelåldern. Syndromet kan komma som ett ensamt fenomen (primärt SS), men mycket vanligare är att det ses tillsammans med andra reumatiska systemsjukdomar, framför allt reumatoid artrit och SLE. Det kallas då sekundärt SS. Sjögrens Syndrom räknas in bland de reumatiska systemsjukdomarna.

SLE

Systemisk lupus erythematosus (SLE) är en kronisk autoimmun sjukdom som kan påverka olika organ i kroppen, särskilt huden, leder, blod och njurar. Den exakta orsaken till SLE är inte känd. Det man vet är att SLE är en autoimmun sjukdom som gör att immunsystemet delvis förlorar sin förmåga att skilja på en främmande inkräktare och de egna cellerna och vävnaderna. Immunsystemet gör ett misstag och producerar autoantikroppar som känner igen personens egna normala celler som främmande och därefter förstör dem. Resultatet blir vid SLE-sjukdomen en autoimmun reaktion som orsakar en inflammation som påverkar vissa av kroppens organ (leder, njurar, hud, etc.). Inflammerad betyder att drabbade kroppsdelar blir varma, röda, svullna och ibland ömma. Om inflammationen pågår länge, vilket den kan göra vid SLE, så kan vävnaden skadas och den normala funktionen försämras. Det är därför som behandlingen av SLE syftar till att minska inflammationen. Många nedärvda riskfaktorer kombinerade med slumpartade miljöfaktorer tror man är ansvariga för det abnorma immunförsvaret. Det är känt att SLE kan utlösas av flera olika faktorer inkluderande hormonell obalans i puberteten och omgivningsfaktorer såsom solexponering, en del virusinfektioner och vissa mediciner.

Thyroid

TSH övervakning (tyreoideastimulerande immunogloblulin ) är särskilt viktig under graviditet, eftersom förhöjda nivåer, särskilt i tidig graviditet och under tredje trimestern, vilket annars är en riskfaktor för fetal eller neonatal tyreoideadysfunktion. Moderns TSH antikroppar kan överföras till det ofödda barnet via moderkakan, vilket kan påverka och gör ett barn hypertyreoid i livmodern eller vid födseln. Forskning har visat att så många som 10 procent av gravida kvinnor med förhöjda TSH också faktiskt föder hypertyreoida barn.

Ulcerös kolit

Ulcerös kolit är en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom som orsakar sår i tjocktarmens slemhinna. Inflammationen kan sprida sig från ändtarmen och uppåt tjocktarmen. Orsaken är okänd men sjukdomen är delvis ärftlig. Sjukdomen påminner om Crohns sjukdom, som också är en inflammatorisk tarmsjukdom. Crohns sjukdom kan drabba både tunn- och tjocktarmen. Ulcerös kolit drabbar ändtarmen och tjocktarmen och orsakar sår i tjocktarmens slemhinna. Inflammationen kan sprida sig till hela tjocktarmen eller vara begränsad till delar av den. Man har vid Crohns sjukdom sett en ökad risk att föda i förtid, att barnet har lägre fostervikt än förväntat och en ökad risk att föda med kejsarsnitt. Behandlas med 5-aminosalicylsyratabletter, kortison eller TNF-alfahämmare.

Ulcerös Colit & stress
 Läs mer…

Lågkolhydratkost & Ulcerös colit
 Läs mer…

Operation & Ulcerös colit
 Läs mer…

Övrigt


Överkänslighet mot insektsgifter som medieras av en immunologisk mekanism bör benämnas giftallergi, t ex bigiftsallergi. För att framhäva IgE-antikropparnas roll kan man använda termer som IgE-medierad bigiftsallergi. Den stora mängden giftallergen vid ett stick är jämförbar med åratals inandning av pollenallergener.

Studie vid autoimmuna sjukdomar
 Läs mer…

Inget samband mellan Pandemrix & autoimmunitet
 Läs mer…

Autism = inflammatoriskt?
 Läs mer…

Källor:
Läkartidningen
Reumatikerförbundet

Vårdguiden
1177
ulceröscolit.se
antikroppar.nu
vetenskaphalsa.se
vaccininfo

Phadia
NE