Blodgrupp

Mage

 

Spelar till och med blodgruppen någon roll…?

Blodgrupp & fertilitet?

I en studie som vid American Society of Reproductive Medicine Conference i Denver, av forskare vid Yale och Albert Einstein College of Medicine fann man att bland 560 kvinnor som genomgår fertilitetsbehandling hade majoriteten med typ O-blod låg äggreserv.

Kontrollgruppen var genomsnittligen 35 år och de med blodgrupp O hade samtliga högre nivåer av FSH – nästan dubbelt så höga som kvinnor med blodgrupp A.

 Artikel…

Rhesusfaktorn
Det finns fyra blodgrupper: A, B, AB och 0. Alla tillhör en av dessa blodgrupper och vanligtvis spelar det ingen roll för avkomman om en kvinna och en man har olika blodgrupper. Vad som kan vara väsentligt är rhesusfaktorn – om du är rhesus-positiv (RhD-positiv) eller rhesus-negativ (RhD-negativ). Människor som är RhD-positiva har ett protein på sina röda blodkroppar som kallas D-antigen. Människor som är RhD-negativa har inte detta. Om du är RhD-negativ och gravid med ett barn som är RhD-positivt, finns det en risk att ditt blod blandas med bebisens (vilket kan hända under graviditeten eller förlossningen). Ditt immunsystem kommer då att börja producera antikroppar mot ditt barns blod, vilket kan orsaka blodbrist och andra problem för detta barn eller i framtida graviditeter.

Det brittiska National Institute of Health and Clinical Excellence (NICE) rekommenderar att anti-D ges rutinmässigt vid 28 och 34 veckor till alla RhD-negativa blivande mödrar för att förhindra Rh-immunisering efter små, ”tysta” blödningar, som uppstår i ungefär 1-1,5% av alla graviditeter. I Sverige kontrollerar man istället blodet avseende så kallad immunisering vid ungefär samma tider i graviditeten.

 Läs mer…