Blodprover

Mage

Hur mår du? Blodprover kan ge dig svaret!

Blodprover

Observera att referensramarna kan variera från lab till lab!

Koagulans

Antithrombin III: Antitrombin är ett glykoprotein som har en viktig koagulationshämmande uppgift, alltså ett antikoagulant protein.
APC-Resistance: Förekomst av FV Leiden
Protein C: Protein C finns i blodplasman och reglerar koagulationen. Brist på protein C innebär ökad risk för blodpropp. Vid en bakteriell infektion kan de kraftigt öka i koncentration.
Protein S: Höga värden av S-Protein är vanligt vid påtagligt förhöjd koncentration av immunglobuliner. Brist av Protein S ger en ökad trombosrisk.
Lupus anticoagulant: Här ska du ta ett prov för antinukleära antikroppar och det för att se om du bär på SLE, systemisk lupus erythematosus, är en kronisk reumatisk inflammatorisk sjukdom. Provet heter ANA.
Anit heparin xa. Provet ska tas fyra timmar efter senaste sprutan. Tas om i vecka 34

Kromosomer
Caryotype/kromosomtest: kromosomernas antal och utseende kan framställas genom att fotografera celler som befinner sig i mitosens metafas. Den normala karyotypen (för en människa) består av 44 autosomer plus 2 könskromosomer. Om genetiska sjukdomar föreligger hos någon part, finns möjlighet att göra PGD.

Fragile X: karaktäriseras av olika grader av utvecklingsstörning, ofta i kombination med autism och/eller hyperaktivitet. Syndromet är den vanligaste ärftliga orsaken till utvecklingsstörning. Det orsakas av en förändring (mutation) av ett arvsanlag (gen) med beteckningen FMR1, lokaliserat till X-kromosomen. Kan testas med blodprov.

Genetik

Cystic Fibrosis Screening: cystik fibros, vanlig ärftlig sjukdom som ger hosta mm pga segt slem på slemhinnorna.

Protrombin faktor II genotyp 20210GA eller DNA-FaktorII20210G-A: Genetiskt och medfödd blodproppsproblematik, ger svar på V Leiden,  von Willebrands sjukdom osv. 1 av 50 bär på detta i USA och väldigt vanligt vid MF.

Immunologi & hormoner

Kardiolipin-ak (igG/IgM): Anticardiolipin Antibody/a-Kardiolipin: Ett kardiolipinantikroppstest som ingår i utredningen i USA. Ingår i immunsystemet och håller koll på främmande ämnen, till exempel virus, bakterier eller parasiter. Ref IgM < 10
Plasma homocysteine: aminosyra risk för hjärt & kärlsjukdomar, ej vanligt test
Prothrombin-gene-mutation G20210A – genetik och blodproppsrisk, brukar ingå i MF-utredning
S-ANA (IgG) Anticardiolipin Antibody IgG – immunologi och vanligt test. (ska vara negativt)
CA125 visar ibland förhöjda värden vid endometrios
Prolaktin: kan vara avgörande för fertliteten. Vid höga värden kommer det ofta vätska ut brösten. Ref 65-470

S-Dheas µmol/L
18 – 30 år: 1,7 – 10,3
30 – 50 år: 0,8 – 7,3

Sköldkörtel

Tsh – bra värde för graviditet: 1,0
S-fritt T4 = ref 9.0 -22.0
S-fritt T3 = ref 2.5 -5.6
Antikroppar mot sköldkörtelfunktion: TPOAk, TGAk, TRAk

Antikroppar

Immunglobulin G (IgG)
S-Anti-Gliadin antikroppar, IgA
Antinukleära antikroppar Anti-beta2 glycoprotein antibodies: otrevliga antikroppar) = < än 5
Lupus anticoagulans: kardiolipidantikroppar som kan leda till intra- uterin fosterdöd, ingår i MF-utredning
TPO-antikroppar kan också påvisas i de flesta fall av postpartum tyreoidit och förekomst av sådana antikroppar har dessutom satts i samband med ökad risk för missfall.
TPOAK: Autoantikroppar mot tyreoideaperoxidas. Ref: < 34 kE/L
TgAK : Antikroppar mot tyreoglobulin. Ref: <70.
TRAK : TSH-receptor-antikroppar. Ref <1,75 IU/L.
IgG: är den i serum vanligaste förekommande antikroppen. IgG är den enda subtyp som kan passera placentabarriären och därmed går den över till fostret som får ett skydd i väntan på att det egna immunförsvaret ska aktiveras.
IgE : Immunglobulin E. En antikropp som är involverad i den reaktion som orsakar allergiska symtom.
IgA: Immunoglobulin A. Immunoglobuliner är en grupp av skyddsproteiner, så kallade antikroppar. IgA finns på ytan på kroppens slemhinnor. Där bildar den ett effektivt immunförsvar genom att förhindra bakterier och andra sjukdomsframkallande ämnen att tränga igenom slemhinnan. IgA binder till ämnet som sedan bryts ner. Transglutaminas-ak (IgA).
IGF: Förkortning för ”insulin-like growth factor”. IGF är en s.k. tillväxtfaktor, som bildas när tillväxthormon utsöndras. IGF gör så att bl.a. brosk tillväxer samt påverkar ämnesomsättningen.
ITP: Idiopatisk trombocytopenisk purpura, ITP, är en sjukdom där antalet trombocyter (blodplättar) är lågt. Detta gör så att små blödningar uppkommer i huden och i slemhinnor. Sjukdomen är autoimmun, vilket innebär att det är immunförsvaret som ger upphov till symtomen. Behandlingen består bl.a. av kortison och ev. avlägsnande av mjälten.

FBC/Full Blood Count/Full blodstatus

Full Blood Count tas regelbundet för att se hur du mår, dvs värdet på de vita blodkropparna och hur de förändras under ruvning & graviditet. Kan säkert tas på din vårdcentral, ibland mot en avgift.

FBC Full Blood Count/Full blodstatus (2 olika & vanliga ref anges på vissa)
•    b-leukocyter: partikelkoncentration vita blodkroppar i blodet. Förhöjda värden kallas leukocytos orsakas av:
 Infektioner, särskilt bakteriella infektioner.
Ref 4,0-10,0 eller 4-11·109/L
•    Basofila: kraftig biologisk aktivitet, t.ex. heparin, histamin och s.k. slow reacting substance. Ref <0,2
•    b-lymfocyter (type-differentiation): partikelkoncentration vita blodkroppar i blodet. 1,2-4,8
•    Eosinofila: hämmande effekt på bl.a. bakterier och parasiter. Om man får en allergisk reaktion eller en parasitsjukdom ökar antalet eosinofila granulocyter i blodet. Ref 0,1-0,6
•    b-erytrocyter: partikelkoncentration röda blodkroppar i blodet. Ref 3,9-5,2 eller 4,0-5,0 ·1012/L
•    hemoglobin: mängd hemoglobin i blodet. Kallas ibland för blodvärde. Referensområde Kvinnor 120-150 g/L Män 140-170 g/L
•    b-trombocyter: partikelkoncentration blodplättar i blodet. Ref 165-387
•    Mcv: genomsnittlig storlek på en röd blodkropp. Är för små så är det ofta ett tecken på järnbrist, är de för stora så är det B12- & folsyrabrist.
Ref 82-98 eller 76 – 96 fL
•    Mch: genomsnittlig mängd hemoglobin i en röd blodkropp. Ref 27-33 eller 28-35 pg (pikogram)
•    Neutrofila: försvara mot bakterier. Ref 1,7-8,0
•    Mchc: hemoglobinkoncentration i de röda blodkropparna. Ref 317-357 eller 320-360 g/L

Dr D Papanikoulao vill även ha progesteronvärde i sina FBC.
•    Progesteron: mäter hormonet progesteron. <32 nmol/l på CD 21-25

Misstänker du att din kropp reagerar på något du äter? Gör ett ordentligt matintoleranstest!
 Läs mer…

Övriga referensvärden (obs att det finns olika skalor)

Hemoglobin         Kvinnor 120-150, män 130-170
Prolaktin               65-470
S-Kobalamin       150 – 800
S-Folat                  4-25
S-Calcuim            2,15-2,50
S-Järn                   8-34
P-Ferritin              13-148
S-Kolesterol         <5,0
S-Kreatinin           50-100 (Njurfunktion)
CRP                       0-10 (stiger vid förekomst av bakterier & infektion)
S-Urat                   180-380 (Förhöjt värde kan tyda på gikt, övervikt, överkonsomtion av alkohol)
B-SR                     <20 (Förhöjt värde kan tyda på infektion)
P-Glukos               3,5-6,0
P-Kalium               3,5-4,4
D-vit                       75-250, ur fertilitetssynpunkt anses 125-200 optimalt

Amerikanskt kortisolindex
Adults at. 07:00    200-800
Adults at. 13:00    100-800
Adults at. 19:00      50-600
Adults at. 01:00      20-400

Tips!

EMLA-plåster. Det är verkligen suveränt när man ska ta massa blodprover och dropp. Ett emlaplåster som får sitta på en timme i förväg gör verkligen susen. Man blir helt bedövad och känner inte av nålsticket ett endaste dugg. Går att köpa receptfritt på apotek!

Skicka blodprover

Stockholm – FedEx Arlanda

Malmö – FedEx Kantyxegatan, Fosie

Göteborg – FedEx Kryptongatan 2

FedEx kundtjänst: Tel: 0200 252 252 eller +46 (0) 40 169 160 måndag-fredag 8.00-18.00, där du även kan beställa upphämtning.

Lämnas före 19.00 t ex en måndag så levereras det till labbet kl 11.00 lokal tid på onsdagen, 48-tim garanti. Blodet håller bra upp till 55 timmar. Tänk på att skicka mån-tis så att det hinner fram före helgen (kolla helgdagar!).

Du behöver skicka 7-8 st rör med blod för att testa TNF och ca 40-50 ml om du även ska testa NK. Rören i USA är med grön hatt men i Sverige innehåller de gröna en gel för att blodet inte ska koagulera. Det går bra men rören får i så fall inte centrifugeras.

Emballage: Liten låda för rören + absorberande material + bubbelplast. Därefter Clinical Pac som kan beställas här:

 Fedex Supplies…

2 dokument ska bifogas:

 • Invoice fedex – på den kan det stå: ”Human blood specimen for clinical labratory use only. Non contagious blood tubes safely packed in box.
 • NOT HAZARDOUS, DANGEROUS OR INFECTIOUS

 Fed Ex Invoice…

 • Requisition Form RFU – 2 varianter. Hänvisa till Dr D eller annan läkare med läkarens adress och era uppgifter

RFU Req Form…

 RFU Req Form…

  Det kostar ca 1000 kr att skicka blodet till Chicago (labkostnad tillkommer såklart).
  Lab USA Rosalind Franklin University of Medicine and Science

 Klinikens hemsida

  Adress:
  Rosalind Franklin University of Medicine and Science
  Clinical Immunology Labratory
  3333 Green Bay Rd
  North Chicago, IL 60064
  (847) 578-3000

 Maila kliniken (lorraine.ellis@rosalindfranklin.edu)

  Om du är patient hos Dr Braverman så får du allt du behöver skickat till din hemadress med Fedex av deras labb Reprosource.

Reprosource

 Mer info…


Rialab

 Läs mer

Millenova

 Läs mer

Lab Sverige – Här kan du fixa en del tester själv! (men du behöver nån som kan tolka resultatet och åtgärda ev fel…)

Werlabs har provtagningsenheter i hela Storstockholm, Eskilstuna, skövde, Södertälje, Norrtälje och Göteborg.

Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar för
Werlabs

Wieslab
 Wieslab

  Här kan du enkelt ta FBC med remiss från din immunläkare. Grundavgift 280 kr + avgift för proverna.
  Aleris Diagnostik AB i Uppsala, Kungsgatan 43, tel: 018-150835

Här kan du möjligtvis dra blodet och få med rören utan större problem och ta många prover. Flera vårdcentraler funkar också.

 • Fertilitetscentrum i Göteborg & Stockholm  Läs mer…
 • Sophiahemmet, Stockholm  Sophiahemmet
 • Norrlandskliniken i Umeå
 • Slottstadens Läkarhus i Malmö

Matintoleranstest som vi verkligen rekommenderar!

 Läs mer…

  Fertilitetsmonitor

 Graviditetskollen