Celiaki

Mage

 

”Gluten är sen länge känt för att trigga immunförsvaret. Bättre att undvika än medicinera!

Celiaki & laktos

Skadorna av spannmålet, gluten samt skador av komjölk och mejeriprodukter visar sig allt längre ner i åldrarna men läkarna vill hellre behandla biverkningarna eller ge tillskott än att utesluta det som verkligen skadar immunförsvaret, tarmen och näringsupptaget som uteblir genom den förstörda tarmen. Ny studier (ej Sverige) visar att ett betydande antal patienter med autoimmun sköldkörtelsjukdom har också celiaki i botten, man fann också att autoantikroppar (dvs sköldkörtelantikroppar)  försvann efter 3 till 6 månader i en glutenfri diet.

Celiaki, som även kallas glutenintolerans, gör det svårt för kroppen att ordentligt ta upp näringsämnen från mat. Symtomen omfattar olika mag/tarmproblem, återkommande uppblåsthet och smärta, illamående, anemi, gas, stickningar domningar i benen, sår inne i munnen, smärtsamma hudutslag på armbågar, knän och skinkor, kramper, nässelutslag, muskelvärk och värk, diarré och förstoppning.

Vid obehandlad Celiaki mer än fördubblas riskerna att utveckla olika cancerformer i matsmältningssystemet. Man har funnit att övervägande delen som diagnostiserats för autoimmun tyreoidit också hade celiaki. Studier har också funnit att odiagnostiserad celiaki faktiskt kan vara en del av just den process som utlöser en underliggande autoimmun sjukdom. I sina slutsatser skrev forskarna: ”Vi tror att odiagnostiserad celiaki kan orsaka andra sjukdomar genom att slå mot några ännu okända immunologiska mekanismer, då det visar sig att patienter med obehandlad celiaki faktiskt producerar organ-specifika autoantikroppar..!”

Forskare föreslår nu att patienter med autoimmun thyreoidit ”kan dra nytta av en screening för celiaki för att eliminera symptom och minska risken för att utveckla andra autoimmuna sjukdomar.”

Detta är ytterst viktig information för patienter som diagnostiserats för någon sköldkörtelsjukdom (tex Hashimotos, Graves sjukdom), som är oftast får höra att det inte finns någonting som kan göras för att minska antikroppsnivåer, eller för att förbättra den ”autoimmuna” aspekten av deras sköldkörtelproblem detta trots att det inrapporterats om effekterna av kost och näring på antikroppsnivåer, visar denna forskning vetenskapligt hur kost kan i själva verket har en ytterst viktig roll i autoimmuna reaktioner. För att diagnostisera celiaki, kan läkaren ta ett blodprov för att mäta nivåerna av antikroppar mot gluten. Dessa antikroppar kallas antigliadin, anti-endomysium och antireticulin. En preliminär diagnos av celiaki kan dock enkelt bekräftas av en helt glutenfri diet, eller i mer extrema fall, biopsi. Inget av dessa prover är dock 100% tillförlitligt!

Celiaki, HLA och graviditet

 Mer info…

Celiaki & sköldkörtel

Om du har celiaki, så har du också en högre risk för att utveckla autoimmuna sköldkörtelsjukdomar. Upp till 10% av personer med celiaki har en autoimmun sköldkörtel sjukdom/påverkan. Vid glutenintolerans/celiaki visar sig ofta andra autoimmuna sjukdomar, framför allt typ 1-diabetes , reumatoid artrit och autoimmuna leversjukdomar mm. Underlag och undersökningar pekar mer och mer på gluten som en bov i uppkomsten av sköldkörtelsjukdomar. Celiakipatienter som intar en strikt glutenfri kost kan kraftigt minska sina risker att utveckla en autoimmun sköldkörtelsjukdom.

Hos personer med en autoimmun sjukdom, angriper kroppens egna vita blodkroppar av ”misstag” kroppsegna organ eller andra typer av egen vävnad. De vita blodkropparna angriper slemhinnan i tunntarmen vid celiaki. Vid en autoimmun sköldkörtelsjukdom, angriper dom vita blodkropparna sköldkörteln, som är en körtel i halsen som styr kroppens ämnesomsättning.

Efter 3-6 månader med glutenfri kost är chansen stor att man har eliminerat antikroppar. Vitaminer tas lättare upp av kroppen vid glutenfri kost.

D-vitamin & celiaki
 Läs mer här…

Studie ”The in Vitro effects of Rooïbos and black tea on immune pathways”
 Läs här…

Källor
http://gluten-celiaki.blogspot.se
Celiakiförbundet