FSH & AMH

Mage

FSH, AMH, TSH…. Behöver man ha koll på allt detta?!

FSH & AMH

Trots att FSH- och AMH-nivåer är viktiga när man bedömer äggreserven, har de sina begränsningar. Varken FSH eller AMH kan kategoriskt bestämma om en kvinna har förmåga att bli gravid, såvida inte FSH-värdena är väldigt höga. Det säger heller inget om kvaliteten. AMH-värdet kan alltså vara helt irrelevant vad gäller en kvinnas chanser och det kan det vara missvisande att lägga för stor vikt vid högt FSH och lågt AMH.

FSH

Begreppet follikel är en medicinsk term som kommer från latinets folliculus och betyder ”liten säck” eller ”påse”. Det är de påsliknande cellanhopningar i äggstockarna som innehåller var sin äggcell, och från vilka ägget släpps loss under ägglossningen. Processen för att bilda ägg börjar i äggstockarna, och regleras av follikelstimulerande hormon (FSH). FSH gör så äggblåsorna växer till, och stimulerar utsöndring av östrogen från cellerna i äggblåsan vilket får ägget att mogna. Vid varje ögonblick kan man i äggstockarna hos en fertil kvinna hitta äggblåsor i olika utvecklingsstadier – primära äggblåsor, sekundära äggblåsor och mogna äggblåsor som ibland kallas Graafska folliklar. En äggblåsa som släppt ifrån sig sitt ägg omvandlas till en gulkropp, vars största funktion är produktion av hormonerna östrogen och progesteron.

Högt FSH, eller förhöjt FSH, är ett tecken på liten äggreserv och därmed betydligt lägre graviditetschanser med IVF. På liknande sätt är ett onormalt lågt AMH och/eller AFC också en indikation på relativt dåliga utsikter, utöver höga FSH-värden.

Det är viktigt att komma ihåg att FSH-nivåer stiger med åldern, medan AMH och AFC sjunker. Detta innebär att normalintervallen för dessa värden förändras över tid. Ofta glöms detta bort, även bland fertilitetsspecialister. Man bör därför använda åldersspecifika referensvärden för FSH-nivåer för att fastställa om en kvinnas äggreserv är normal eller inte.

FSH-värde dag 3:

Under nio     Normalt FSH-värde. God respons på ovariestimulering kan förväntas.
9 – 11           Responsen är mellan normal och något reducerad (stor variation). Generellt är andelen levande födda något reducerad.
11- 15           Minskad äggreserv. Minskad respons på stimulering och embryokvalitet vid IVF kan förväntas. I allmänhet miskad andel levande födda.
15 – 20        Tydligt reducerad respons på stimulering och vanligtvis ytterligare försämring av embryokvalitet kan förväntas. Låg andel levande födda. Antal antrala folliklar är en viktig parameter.
Över 20       Väldigt liten, eller ingen, respons på stimulering. ”No go”-nivåer bör fastställas individuellt för varje labbförsök och IVF-center.

I Sverige är det vanligaste att FSH får ligga på 3-15 mIU/ml för IVF.

I allmänhet är din äggreserv så dålig som ditt sämsta uppmätta FSH-värde. Om du har ett värde på 15 i en cykel och sedan 7 i en annan, har situationen inte förbättrats. Vissa kvinnors FSH-värden pendlar mellan normala och onormala nivåer. Den respons de får på stimulering och graviditetschanser brukar dock motsvara deras högsta FSH-nivåer.

Unga kvinnor (under 35) med höga FSH-värden brukar vara mer lättstimulerade och ha mycket större chanser att lyckas vid IVF än ”äldre” kvinnor. Yngre kvinnors bättre äggkvalitet kan kompensera för kvantitetsproblemen.

AMH – anti- Mullerysk hormon eller MIS (Mullerian Inhibiting Substance)

När AMH-provet visar ett lågt värde, tyder på nedsatt äggstockfunktion men det är långt ifrån chanslöst att bli gravid!

Mäts alltid på cykeldag 3
Ovarian Fertility Potential    pmol/L    ng/mL
Optimal Fertility    28.6 – 48.5    4.0 – 6.8
Satisfactory Fertility    15.7 – 28.6    2.2 – 4.0
Low Fertility    2.2 – 15.7    0.3 – 2.2
Very Low / undetectable    0.0 – 2.2    0.0 – 0.3
High Level    > 48.5    > 6.8

High levels are found in patients with PCOD.
Interpretation    AMH Blood Level
High (often PCOS)    Over 3.0 ng/ml
Normal    Over 1.0 ng/ml
Low Normal Range    0.7 – 0.9 ng/ml
Low    0.3 – 0.6 ng/ml
Very Low    Less than 0.3 ng/ml

1000 mg D3-vitamin/dag kan höja ditt AMH.

Östradioltest dag 3
Genom att testa östradiolnivån i blodet på dag 3 i menstruationscykeln, kan man sannolikt upptäcka några av de kvinnor med ett normalt FSH-värde på dag 3 som i själva verket har minskad äggkvalitet och äggkvantitet. Det man vill se på dag 3 är ett lågt FSH-värde i kombination med lågt östradiol. Om FSH-nivån är normal men östradiolen förhöjd, kommer östradiolvärdet i många fall att artificiellt ”trycka ned” FSH-värdet till normalnivå.

Att ta hjälp av dag 3-östradiolnivåer vid utvärdering av kvantitet och kvalitet på äggen är relativt ny. Tydligt definierade värden för vad som är normalt saknas ännu. Man vill gärna se att östradiolvärdet på dag 3 ligger under 80. Vid gränsfall eller onormala resultat upprepas testerna i en annan cykel för att få ett rättvisande FSH. Det finns vissa belägg för att ett förhöjt dag 3-östradiolvärde är en indikation på försämrad äggreserv. Så kan det ibland vara, men ofta är problemet bara att den förhöjda östrogennivån döljer möjligheten att upptäcka låg reserv genom att det trycker ned FSH-värdet till normalnivåer.

Klomifentest
Ett klomifen-test är ett dynamiskt test som kan upptäcka vissa fall av bristfällig äggreserv trots normalt FSH-värde på dag 3.

Testet görs genom att man
•    mäter FSH- och östradiol-värdena på dag 3,
•    tar två tabletter klomifen (100 mg) dag 5-9 i sin cykel,
•    upprepar FSH-testet på cykelns dag 10.

Ett normalt klomifen-test är lågt FSH på dag 3, lågt östradiol på dag 3 och lågt FSH på dag 10.

Gränsvärden för FSH-nivåerna på dag 3 och 10 är individuella för varje försök och måste avgöras från fall till fall av det labb som används.

Källor:
Advanced fertility
Dr Maplani
Karolinska
Center for Human reproduction
Woman Webmd
Fertilitetsguiden
Babycenter