Immunproblem

Mage

 

 

 

 

 

Missfall & infertilitet är ett mycket vanligt tecken på ett för aggressivt immunförsvar. Då måste det regleras!

 

Immunproblem?

För att fostret ska tolereras måste mammans immunsystem regleras under graviditet. Samtidigt måste mammans immunsystem behålla sin förmåga att bekämpa infektioner för att skydda både sig själv och sitt foster.

Om du misstänker att du har immunologiska problem som orsak till misslyckade IVFer, missfall eller långvarig infertilitet, vänta inte med att söka hjälp!

Hur vet jag att det kan vara immunologiska orsaker som orsakar missfall eller att vi inte blir gravida?

Det vanligaste tecknet är just missfall & infertilitet. Det kan även vara allergi, sköldkörtelproblem, gluten, intolerans ont i leder, eksem, astma eller magproblem. Det kan också vara ryggproblem som diskbråck. Ett vanligt tecken är att man sällan eller aldrig får vanliga sjukdomar som förkylningar & vinterkräksjuka. Men hos väldigt många som diagnosticeras så har man inga yttre åkommor alls. Man vet alltså inte förrän man genomgått labtester som visar på hög ”killing power”, dvs att kroppen stöter bort det främmande embryot. Att man tidigare fått barn är tyvärr ingen garanti för att man inte har immunproblem, tvärtom så är sekundär infertilitet ett av de vanligaste tecknen på immunproblem, kroppen accepterade det en gång men lärde sig sedan att inte göra det igen.

Vanliga åkommor vid immunproblem!
•    3 eller fler misslyckade IVfer före 35 års ålder
•    Endometrios
•    Influensaliknande symtom efter ägglossning
•    Ont i leder
•    Autoimmuna sjukdomar
•    Hjärtinfarkt, stroke eller Alzheimers i familjen
•    Glutenintolerans, allergier, astma, exsem, psoriasis
•    Sällan vanliga sjukdomar som förkylningar, influensa & vinterkräksjuka
•    Diskbråck och ryggåkommor

D-vitamin & reglering av immunförsvaret
 Illustrerad vetenskap

Immunologi enligt Alan Beer:

As well as its effects on blood vessels /as detailed in its role in migraines and Raynauds syndrome), serotonine is a regulator of the production of TNF-alpha. If Serotonin levels falls, these inflammatory cytokines are left to multiply out of control. High cytokines levels are typically associated with fibromyalgia. Besides inflammation, excessive cytokine activity can induce flu-like symptoms including fever, achiness and fatigue.

The result of all this volatile immune activity is the disruption of the central nervous system by an ”antibody factory” that is constantly being fueled and hyperactive T ells and excessive amounts of TNF-alpha.

Another marker for fibromyalgia is the presence of elevated levels of antinuclear antibodies. In addition, antibodies to phospholopids have been detected in 90% of those with the disease (…) Indeed, the results of a retrospective study of over 400 chronically ill patients have reveled that 83% had one or more coagulation protein defects.

Han kallar dem gemensamt för Catergory 5:

 • Fibromyalgi
 • Sköldkörtelstrul
 • Depression
 • Diabetes
 • Migrän
 • Fatique

Kan även innefatta PMS, sömnbesvär, oro, nattsvettningar,

Denna kategori som gör IVF får ofta:

 • 2 eller fler misslyckanden
 • Fragmenterade embryon
 • Embryona delar sig långsamt
 • Få ägg och dålig kvalitet

Vid låga serotoninnivåer märks ofta följande:

 • Höga prolaktinnivåer
 • Låga progesteronnivåer
 • Slemhinna mindre än 8 mm på CD 13-14
 • Högt estradiolvärde och fsh på CD 3

Hur gör jag då om jag tror att detta är rätt spår?

Följande tester kan du ta i förväg i Sverige:

 • Anti Cardiolipin (ACA) Antibodies
 • Immunglobulin M (IgM) & IgG
 • Anti-Phospholipid Antibodies panel
 • Histone Antibodies
 • Anti-Nuclear Antibodies Screen (ANA)
 • Thyroid Autoantibody Panel (S Tpo-AK, anti TG )
 • TSH
 • FBC (Full blood count)
 • Ferritin
 • C-reaktivt protein, CRP
 • Antibodies 
Anti-CCP
 • Prolaktin
 • P-Kardiolipin antikroppar, IgG
 • Anti Fospholid (APS)

På cykeldag 2 bör du även ta

 • FSH
 • LH
 • E2

Litteratur
Köp boken Is Your Body Babyfriendly och läser på om immunologi:

 Is your Body Babyfriendly?

Kliniker

Kontakta en av alla kliniker som arbetar med reproduktionsimmunologi, vänta inte! Gå till sidan med specialistkliniker!

Kontakta en eller flera kliniker och boka telefonkonsultation. Klinikerna är mycket vana vid utlänningar och pratar lugnt så att man förstår. En del läkare vill veta din fertilitetshistoria i förväg. Försök så noggrant som möjligt att översätta och summera journaler, röntgensvar, spolningssvar, IVF-resultat och allt annat som kan vara av värde. Ju mer info läkaren har, desto lättare för honom/henne att ge ett utlåtande.  När ni har kommit så här långt är det dags att boka tid på kliniken.

Så här går det till!

Vilket land ni än vänder er till så se till att ha 2 nätter på plats, eftersom det ofta föreligger risk för förseningar, oförutsedda händelser som stängda apotek, långa transportsträckor osv.

På plats på klinikerna, vilket alltid blir en måndag eller tisdag för att blodet ska hinna fram till Chicago före helgen, bör ni avsätta 2-3 timmar för provtagning, ultraljud & samtal. Läkaren kommer att ta 6-7 rör med blod som snarast skickas till labbet i USA. Under samtalet med läkaren bedöms möjligheterna och ni har en god chans att ställa alla frågor. De flesta läkare är mycket tillmötesgående. Om ni åker till Aten, köp med er Prezolon, Filicine (Folacin), Clexane & IL med er hem i massor eftersom det är billigt i Grekland och svårt att få utskrivet i Sverige. Det har små lager på apoteken så ni kommer att behöva gå till flera olika, å andra sidan finns det apotek i varje hörna.

Ca 1-2 veckor efter provtagningen erhåller ni era provsvar. Ni kan redan nu tolka dem här:

Någon dag senare har ni telefonkonsultation med er läkare där ni går igenom provsvaren och åtgärd. Läkaren skickar sedan en behandlingsplan beroende på vilka problem som eventuellt uppdagats..

Vad kostar det?

Provtagningar, möte med läkaren, telekonsultation osv kostar ca 20000-25000. Klinikerna har oftast ingen väntetid. Immunsupport hos Dr Braverman utan provtagningar (om man redan gjort dem) 1250 USD.

Kan jag ta någon genväg för att komma ner i kostnader?

Nja, visst går det att skicka blod själv. Dilemmat är naturligtvis att du inte får hjälp att tolka provsvaren men framförallt får du ingen ordination efter dina behov. Däremot går det att bli overseas patient på en del kliniker, ni sköter allt härifrån och skickar blod dit och sköter sedan allt telefon- & mailledes. Nackdelen då är såklart att ni inte har en face-to-facekontakt, missar vul osv. Dessa läkare är betydligt mycket bättre på VUL och hittar sådant som man ofta missar i Sverige.

Underskatta inte din vårdcentral! De är oftast mer samarbetsvilliga än gyn, IVF-kliniker & mödravård. Var beredd på att byta vårdcentral och var inte rädd för att ställa krav om du ska lista dig på en ny vårdcentral. De tjänar pengar på varje listning och vill därför gärna ha dig som patient!

Vård i annat EU-land
 Mer info…

Forum

Här på Familjeliv finns bra trådar om immunologi och hur andra har gått tillväga:
 Läs tråd…
 Läs tråd…
 Läs tråd…

Stress är kopplat till fibromyalgi

Stress verkar vara kopplat till fibromyalgi, både långvarig känslomässig och fysisk stress. Förhöjda nivåer av kortisol frisätts med efterföljande belastning på binjurar och immunförsvar. Smärtutlösaren histamin frisätts. Kroppen kan inte skilja på emotionell stress eller på stress som orsakas av svår fysisk smärta. Det kan illustreras av stressen som hände i kroppen om en tiger skull dra iväg med oss som byte. Alla kroppens system ställs då in på att upprätthålla livsnödvändiga funktioner och lägga allt långsiktigt läkningsarbete åt sidan.

Stressreducering med hjälp av t.ex. yoga, meditation eller kognitiv beteendeterapi kan bidra till att dämpa stressresponsen.

En av de teorier om orsaken till fibromyalgi är att det kan vara hormonella i naturen, antingen en progesteron brist eller östrogen dominans – enkelt uttryckt,

Allergi & reumatism

Det finns starka samband mellan matallergier och reumatism. Arbeten publicerade av den amerikanska allergiexperten dr Carlos tyder på att 98% av artros patienter blev bättre och 91% av patienter med reumatisk artrit blev bättre vid en kontrollerad födoämneselimination. Det betyder att en begränsad kost under en period där man undviker det man är känslig emot läker slemhinnorna i kroppen. Det tar olika lång tid beroende av graden av känslighet mot ämnet man har. När man återinför ämnet roterar man in det vilket betyder att man kan inta det var fjärde dag.

EU-rådgivningen om efterbehandling i Sverige efter vård i utomlands (november 2013)

”Enligt Europaparlamentets och rådets Direktiv 2011/24/EU som trädde ikraft den 25 oktober 2013, artikel 5 C) anges att en patient som fått gränsöverskridande hälso-och sjukvård och som behöver särskild medicinsk uppföljning vid återkomsten till försäkringsmedlemstaten har rätt till samma medicinska uppföljning som om vården hada tillhandahållits i försäkringsmedlemstaten. Det innebär att nâr en patient har fått vård i ett annat EES land, ska patienten erbjudas samma medicisnka uppföljning i Sverige som om vården hade givits hemmavid.Således, en patient som har fått vård i ett annat EES-land och vid hemkomsten till Sverige har behov av fortsatt vård, bedöms efter behov och inte efter var den huvudsakliga vårdinsatsen har tillhandahållits.”

Svenska tankar kring immunologi!
 Läs här…

Tips!

SIS Scandinavian immunology support, maila
 Maila dem (starkbarnlangtan@yahoo.se)
och be om inbjudan. Inte särskilt aktiv men där finns många svar i gamla trådar!

Australia´s National Infertility Network ”The Immune System and Infertility”
 Läs mer…

Den amerikanska immunologisupporten – mycket bra!
 Läs mer…

En fantastisk tjej i England har sammanställt allt detta om immunologi!
 Läs här!