Ingrepp

Mage

 

Knappast allt syns på vaginalt ultraljud varför det kan vara idé att ta en rejäl titt därinne – svaret kan finnas där!

Röntgen & operativa ingrepp

Endomteriebiopsi

Vid en endometriebiopsi förs ett litet instrument in genom livmoderhalsen och in i livmodern, där provet hämtas avlägsnas lite vävnad från kvinnans livmoderslemhinna (endometrium) och och granskas sedan under mikroskop. Ett Biopsin genomförs en till tre dagar före beräknad menstruationsperiod för att fastställa lutealfasens tillräcklighet i reproduktionscykeln. Biopsin ger information om kvinnans lutealfas – den del av menstruationscykeln som är efter ägglossningen och innan menstruationen.

Endometrieplastik

Kan utföras när den del av äggledaren som är närmast äggstocken är delvis eller helt blockerad. Den här metoden återuppbygger de fransiga ändarna på äggledaren.

Hydrosonografi

Genom att spruta in en vätska i livmodern kan man bestämma livmoderns inre väggar med större noggrannhet än vid en normal vaginal ultraljudsundersökning. Formen på de kvinnliga fortplantningsorganen ger läkaren ökad insikt i fertilitetsproblemet.

HSG – hysterosalpingografi

Röntgen över livmoder & äggledare. Utförs alltid mellan mens & ägglossningar, vanligen på dag 7-10. Med hjälp av ett instrument sprutas sedan en annan speciell olje- eller vattenbaserad vätska in genom livmoderhalsen och in i livmodern. Vätskans väg i livmodern följs med hjälp av röntgenbilder. När trycket ökar kommer denna kontrastvätska att flöda ut i bukhålan via äggledarna. På så sätt kan läkaren följa vätskan när den flödar från livmodern till äggledarna. Läkaren kan då se livmoderhålans form och struktur och avgöra ifall äggledarna är öppna eller blockerade. Läkaren tar stegvis några röntgenbilder.

Begär journalerna efter röntgen eftersom det kan finnas intressant info som din läkare inte alltid tycker är lika intressant..!

Laparoskopisk ovarieborrning

En kirurgisk behandling, som kan framkalla ägglossning hos kvinnor med polycystiska ovarier (en hormonell obalans som påverkar ägglossningen), som inte svarar på viktminskning och fertilitetsmedicin. Det används diatermi eller laser för att förstöra delar av äggstockarna.

Laporaskopi

Titthålsoperation är egentligen det enda sättet att få en klar bild över reproduktionsorganen, få endometrios diagnosticerat, cystor, myom, ärrbildning, vätska, blockeringar osv, även om det inte synts på ultraljud. Ingreppet utförs under narkos.

Ett optiskt instrument, så tunt som en blyertspenna, förs in strax under naveln för att leta efter orsaken till infertiliteten. Med detta instrument kan man se buk- och bäckenorganen, det vill säga livmodern, äggledarna och äggstockarna. För att kunna se strukturerna bättre ”blåser man upp” buken en aning med koldioxid. Alldeles ovanför könshåret görs ett andra, mindre snitt, för att föra in de kirurgiska instrumenten. Förutom att man tittar på strukturerna testar man ofta äggledarna vid samma ingrepp. Via livmoderhalsen sprutar man in ett färgämne. Detta färgämne kan man sedan se flöda ut i buken ur äggledarna om passagen är öppen.

Denna klinik i Danmark är mycket duktig
 Mer info…

Livmoderpriming

Det har visat sig att om man iriiterar slemhinnan en aning så ökar graviditetschanserna. Bör gör i cykeln före IVF.

Utförs bla på CFC
 Mer info…

Studie RBM
 Mer info…

Hysteroskopi

Undersöka insidan av kvinnans livmoder och därigenom upptäcka bland annat muskelknutor, polyper, ärrbildning, avvikande form och elakartade åkommor.
Under lokalbedövning förs ett rör försett med belysning genom vaginan och livmoderhalsen och in i livmodern. När röret befinner sig i livmodern leds gas eller vätska genom röret för att skilja livmoderns väggar från varandra så att läkaren kan titta lättare. Om man upptäcker avvikelser kan man utföra operativ hysteroskopi. Risker med denna procedur är bland annat blödningar, infektioner och biverkningar av bedövningen.

I bla Aten görs en mer avancerad variant av hysteroskopi varför många väljer att istället för den här i Sverige. Grekerna gör en betydligt mer noggrann hysteroskopi, tar bort allt som inte ska vara där (vävnad, ärrbildning, endometrios, cystor, myom) och gör även ett implanteringssnitt i livmodern för att öka chanserna till implantering. Pris ca €1500. Många svenska & engelska tjejer gör detta men oerhört goda resultat.
Maternity Clinic Iaso, de ligger i Kifissias , Dr George Aggelopoulos är kirurgen i gynekologi.

Läs mer om hysteroskopi på Serum här:
 Läs mer…

Karyotyp

En karyotyp är en analys av kromosomerna. Det är en viktig undersökning, som vanligtvis görs när man misstänker primär amenorré eller prematur ovariesvikt. Kromosomanomalier (genfel) kan vara orsaken till primär amenorré hos 70% av alla kvinnor som lider av tillståndet.