IVF

Mage

 

IVF är ingen garanti för att det ska bli barn – men en enormt mycket effektivare väg i kampen. Dock krävs en bra klinik som arbetar för dig!

IVF

Klomifencitrat framkallar eller stimulerar ägglossning. Klomifen stimulerar kroppen att utsöndra follikelstimulerande hormon (FSH) och luteiniserande hormon (LH), som är nödvändiga för ägglossningen. Läkemedlet agerar som ett “antiöstrogen” och övertygar kroppen om att östrogennivån är låg. Kroppen reagerar genom att producera alla hormoner som krävs för att en follikel ska växa. Det verkar direkt på hypotalamus och sörjer på så sätt för en ökad utsöndring av hormonet GnRH. Dessutom blir hypofysen känsligare för GnRH, vilket resulterar i en ökad produktion av FSH och LH och till sist i en möjlig ägglossning.

Metoder

Långa metoden:

 • Nedreglering med Synarela® eller Suprefact®, ca 14 dagar eller mer
 • Stimulering (FSH) med Puregon®, Gonal F® eller Menopur®, ca 10 dagar
 • Ägguttag, befruktning och återföring
 • Efterbehandling med progesteron i 14 dagar

Korta metoden:

 • Stimulering (FSH) med Puregon®, Gonal F®, Menopur®, Fostimon® i ca 10 dagar.
 • Förhindring av ägglossning med Orgalutran®
 • Ägguttag, befruktning och återföring
 • Efterbehandling med progesteron i 14 dagar

Mellan 0-4 tim efter ägguttaget skall äggen befruktas, vilket motsvarar en naturlig befruktning. Det behövs ca 100 000 spermier till varje ägg. Det befruktade ägget kallas för ett embryo. Embryona börjar nu att dela på sig, först till 2-celligt, sen till 4-celligt osv. Efter 2-5 dygn är embryonen klara att återföras till livmodern. Alla ägg delar inte sig, i snitt delar 60% sig. Hos en del ser man dessvärre att endast 5-10% delar sig.

FSH

Menopur: innehåller både fsh & luteiniserande hormon. Sägs ge färre men bättre ägg. Utvunnet från vunnet från urin från kvinnor i övergångsåldern, det är högrenat och kallas då menotropin.
Gonal F: innehåller follitropin alfa
Puregon/Fertavid: innehåller follitropin beta. Biverkningar: Huvudvärk och illamående
Fostimon: Verksam substans: Urofollitropin. Bör ej användas vid cystor & PCO.
Pergoveris: Innehåller både luteiniseringshormon och fsh

En ganska ny är Elonva
 Mer info…

GnRH-antagonister

Synarela spray: verksam substans: Nafarelin
Suprefact: verksam subtsans Buserelin
Orgalutran: verksam substans Ganirelix

Slemhinnan

För att ett embryo ska kunna fästa behöver slemhinnan vara minst 8 mm.

Stärks av:
•    Progynon
•    Östrogenplåster: Estradot 100 mg, 2 plåster varje gång som byts 2 ggr/vecka, det andra märket är Dermestrie 50 mg.

Kosttillskott man kan ta för att förbättra slemhinnan:
•    A-vitamin (upp till 10 000 mikrogram betakaroten per dag, ej retinol)
•    E-vitamin (upp till 300 mg per dag)
•    L´Arginin (1,5-4 g per dag) (ej l´argiplex) Obs! Ej om du har psoriasis, sköldkörtelproblematik, MS och en del andra autoimmuna sjukdomar.

Brist på gammalinolsyra som bl.a finns i jättenattljusolja (rikt på den nödvändiga fettsyran GLA, gammalinolensyra. GLA är viktig för den hormonella balansen) påverkar livmoderslemhinnan negativt, vilket kan leda till spontan abort.

Vid transfer kan slemhinnan vara något tunnare än vid tidigare vul eftersom progesteronet gör att den blir mer kompakt och därför krymper ihop lite.

 Mer info…

ICSI

ICSI (Intracytoplasmisk spermieinjicering). ICSI kan användas med orörliga spermier vid en provrörsbefruktning. Vid IVF kan endast rörliga spermier användas.
Med hjälp av en tunn glasnål injiceras en spermie direkt i ett moget ägg. Ägget inkuberas och överförs till livmodern. 
Befruktning uppstår i 50 % till 80 % av fallen och ungefär 30 % resulterar i en lyckad födsel. Äggdelningen kan misslyckas och embryot avbryta sin tillväxt vid ett tidigt utvecklingsstadium. Yngre patienter upplever bättre resultat och ägg med sämre kvalitet och mogen ålder resulterar i en lägre procent lyckade befruktningar. Det finns en risk, men ytterst liten, att skada kromosomer vid ICSI.

Vid ICSI behöver man bara en enda lämplig spermie som förs in direkt in i ägget. Det innebär att denna metod har visat sig vara ett alternativ för par där mannen har för låg spermiekvalitet för att inleda en IVF-procedur, det vill säga mindre än 1 miljoner rörliga spermier efter preparation i laboratoriet. Vid ICSI förs en utvald spermie direkt in i ägget. Män med mindre än 5 miljoner rörliga spermier per milliliter undersöks för att upptäcka eventuella ärftliga fertilitetsrubbningar. Detta sker eftersom avvikelsen kan föras vidare till manliga barn via ICSI. de flesta undersökningar som gjorts tills nu finns inget som tyder på att ICSI-barn skulle löpa större risk för medfödda avvikelser än barn som avlats på andra sätt. Däremot finns det en aningen förhöjd risk för kromosomavvikelser hos barnet (1 procent), förutom risken (±3 procent) att avvikelser knutna till den manliga könskromosomen (Y-kromosomen) överförs och som till viss del är orsaken till fertilitetsproblem hos mannen. Undersökningar av ICSI-barn vid 5 års ålder har visat normal psykisk och kognitiv utveckling.

PICSI

In vitro activation

Om ett försök som pågår i Japan:
De eksperimenterer bl.a. med det i Japan og det er lykkes dem at få 8 ud af 13 der har deltaget i forsøget gravide, og som var gået tidligt i overgangsalderen. ’IVA, short for In Vitro Activation, is a new procedure to obtain mature eggs from women in which ovarian pieces are activated outside the body before grafting back to patients. For women suffering from diminishing ovarian reserve and infertility, no mature follicles containing eggs are present. However, some patients still have residual small follicles in their ovaries with the potential to grow into mature ones and release mature eggs, leading to pregnancy. Using the IVA approach, the doctor retrieves one ovary from patients using laparoscopic surgery. Using a miniscule amount of ovarian tissue, the presence of follicles is determined. The majority of ovarian tissues are frozen for later activation. When follicles are detected, the doctor informs the patient and activates the ”sleeping” follicles by treating the thawed ovarian tissues with IVA drugs. After two days, ovarian pieces are grafted back to the patient near the oviduct under laparoscopic surgery and follicle growth will be monitored biweekly using ultrasound and serum hormone levels. When follicles reach the mature stage, mature eggs will be retrieved for fertilization with husband’s sperm in the laboratory to generate early embryos for freezing. Patient will be treated with hormones to prepare the uterus for embryo implantation. When the uterus is ready for implantation, the doctor will thaw the embryos and transfer them back to the patient for pregnancy.

Japaner

Är en sk low stimulation på kvinnor över 39 år med Tamoxifen tabletter och en mycket lägre dos FSH, på så vis  undgår man många biverkningar men samma graviditetsstatistik som vid vanlig stimulering och dessutom är det mycket billigare

Crash

Kvinnor som får få ägg vid stimulering och kortare cykler än 28 dagar kallas low responders och har oftast förhöjda fsh-värden. Vid få ägg räknas en stimulering på 400-500 iu/dag, men ger ändå endast 1-4 ägg.

Målet är att starta hormonbehandlingen hos low responders innan den dominerande follikeln utvecklas. Denna tidpunkt ligger på 23-25:e dagen i föregående cykeln. Antagonister avbryter den normala cykeln och framkallar menstruation utan att förstöra utvecklingen av de primitiva ägganlagen. När stimuleringen sätts in igen på 2:a cykeldagen kan man stimulera resterande ägg.

• På 21:e cykeldagen sätter man in en antagonist, vilket normalt framkallar menstruation inom 3 dagar
• På andra cykeldagen påbörjas FSH i stora doser på min 400 iu/dag
• När folliklarna är ca 14 mm sätts återigen antagonist in för att undvika ägglossning
• När äggblåsorna är ca 18 mm stora ges ägglossningspruta och äggen kan tas ut

Så här tar du sprutor
 Mer info…

Här kan du söka på läkemedel & fosterskador
 Mer info…

IMSI
 Mer info…

Fragmentering & Embryogradering

L Scott Human Reproduction är utarbetat inom ESHRE, European Society of Human Reproduction and Embryology och används som underlag på många kliniker i Europa, utan att de kanske poängsätter och klassindelar.

Ett A embryo har  < 10% fragmentering
Ett B embryo har 10-30% fragmentering och/eller assymetriska blastomer
Ett C embryo har 30-50% fragmentering och assymetriska blastomer
Ett D embryo har    > 50% fragmentering och/eller multinukleärt och/eller assymetriska blastomer

 Se mer…

Fragmentering & celldelning
 Läs mer här!

Spindelmikroskop

Utförs bla på CFC I DK
 CFC…

Embryoscope

Embryoscope är en inkubator för övervakning av embryoutvecklingen (24/7) genom en inbyggd kamera som klarar av tidsförflyttning av bilder (varje 15-20 minut). Det innebär minimal hantering av embryon och orsakar inte några stressfaktorer för embryots utveckling. Det ger även ett celldelningsmönster för att kunna välja embryon av toppkvalitet för bästa implanteringsresultat och man kan även se vissa kromosomavvikelser.

Undersökningar indikerar att användandet av embryoskop kan öka antalet framgångsrika resultat (=graviditet) med upp till 20%.

 Mer info…
 Mer info…

Embryo-Gen

I EmbryoGens sammansättning ingår signalmolekyler som även finns i moderns vävnad. Dessa signalmolekyler förbättrar cellkommunikationen mellan moder och embryo. Embryot skyddas från stress och blir starkare vid implantationen. En av anledningarna till missfall är att kvinnans immunförsvar behandlar embryot som en främmande kropp. EmbryoGen förbättrar denna kommunikation mellan moderns och barnets celler vilket ytterligare förbättrar implantationsprocessen. EmbryoGen gör det även möjligt att förbättra utvecklingen av embryot i livmodern. Embryon kan odlas upp till den tredje dagen i EmbryoGen.

EmbryoGen® was tested in one of the world’s largest IVF trials.
R esults (tested in more than 1300 IVF patients in 14 clinics) showed significant improvements in women with a history of miscarriage.

ERA

ERA (Endometrial Receptivity Array) är ett genetiskt test för att diagnostisera endometriell receptivitetsstatus i implantationsfönstret. Detta molekylära verktyg används för att analysera 238 gener, som är relaterade till statusen för den endometriella receptiviteten. Dessa prover hybridiseras med RNA som hämtats från ett endometriellt vävnadsprov i en anpassad microarray genom hysteroskopi.

ERA-testet visar tidschemat för implantationsfönstret och möjliggör ett ganska exakt val av tidpunkt för embryoöverföring/transfer (pET).

Cykeln regleras via en testmånad med östrogen & progesteron. Efter blödningen behandlas man med pergotime och Pregnyl och på dag 7 efter ägglossning görs ingreppet. På IVF Riga kostar ERA 600€ (nov 2014)

 Läs mer…

Matriskomparativ Genomisk Hybridisering (aCGH) CGH Micromatris

Detta är undersökningar av embryon innan de överförs till livmodern: preimplantatorisk genetisk diagnostik genom matrisbaserad jämförande genomisk hybridisering (aCGH). Metoderna ger hög precision vid identifiering av kromosomavvikelser. Inom en nära framtid kommer genetisk analys att göra det möjligt att få ett positivt resultat redan i den första behandlingscykeln, vilket eliminerar misslyckade försök. Ett alternativ till PGD.

Blastocyster

 Mer info…

3-dagars

 Mer info…

Transfer

Embryoåterföring är den sista delen av iIVF-processen. Det är en mycket viktig och känslig procedur. Det är oerhört viktigt att placera embryona på korrekt ställe, nära mitten av den endometriala kaviteten – med så få rörelser som möjligt. En perfekt transferteknik kan vara avgörande och därför är det av yttersta vikt att använda ultraljud vid återföringen.

Hur bra IVF-labbets odlingsmiljö än är kan läkaren förstöra allt genom att vara oaktsam vid återföringen. Hela IVF-cykeln är avhängig av att embryona med stor försiktighet placeras på rätt ställe nära mitten av slemhinnans kavitet.

•    Det går inte att nog poängtera vikten av bra äggåterföringsteknik för att IVF-försöket ska lyckas
•    Återföring med hjälp av ultraljud är den effektivaste teknik som finns tillgänglig idag

Man har forskat på vilken som är den optimala placeringen av embryon i livmoderhålan. I korthet är mitten av slemhinnans kavitet (halvvägs mellan livmodermunnen och urinblåsans botten (längst upp i kaviteten) det bästa stället. Man bör vara noga med att hålla katetern mellan slemhinnans övre och nedre skikt och inte låta den gå igenom slemhinnans yta. Detta kallas i så fall subendometrial embryo transfer. Graviditeter förekommer med subendometriala embryo transfers också, men med sämre framgång.

Bild
 Se här!

Detta händer dagarna efter transfer!

3-dagars embryo
One    The embryo continues to grow and develop, turning from a 6-8 cell embryo into a morula
Two    The cells of the morula continue to divide, developing into a blastocyst
Three    The blastocyst begins to hatch out of its shell
Four    The blastocyst continues to hatch out of its shell and begins to attach itself to the uterus
Five    The blastocyst attaches deeper into the uterine lining, beginning implantation
Six    Implantation continues
Seven    Implantation is complete, cells that will eventually become the placenta and fetus have begun to develop
Eight    Human chorionic gonadotropin (hCG) starts to enter the blood stream
Nine    Fetal development continues and hCG continues to be secreted
Ten    Fetal development continues and hCG continues to be secreted
Eleven    Levels of hCG are now high enough to detect a pregnancy

5-dagars
One    The blastocyst begins to hatch out of its shell
Two    The blastocyst continues to hatch out of its shell and begins to attach itself to the uterus
Three    The blastocyst attaches deeper into the uterine lining, beginning implantation
Four    Implantation continues
Five    Implantation is complete, cells that will eventually become the placenta and fetus have begun to develop
Six    Human chorionic gonadotropin (hCG) starts to enter the blood stream
Seven    Fetal development continues and hCG continues to be secreted
Eight    Fetal development continues and hCG continues to be secreted
Nine    Levels of hCG are now high enough to detect a pregnancy

Implantation

Lev som vanligt..?

Hur ska man kunna leva som vanligt under den mest onaturliga behandling som kanske finns? Så klart ska man passa på att göra allt för att det ska lyckas. Här har vi listat de vanligaste rekommendationerna för leverne efter transer från ledande kliniker runt om i världen:

 • inget sex till hjärtslag syns
 • inget bad, varken i kar eller hav
 • Inte sola för varmt, dvs medelhavsvärme
 • ej golf eller cykling
 • lyft inte och bär inte över 5 kg, helst inget alls
 • utför ingen aktivitet man blir andfådd eller får puls av
 • Håll dig varm
 • drick inte kallt, bara ljummet och varmt
 • ät inte glass

Embryo Transfer
 Mer info…

Embryo Ranking

 Läs mer


Ägget fäster!

 Läs mer...

Stamcellsgforskning

Det vetenskapliga genombrottet för att kunna bygga nya ägg (och spermier) från våra egna stamceller närmar sig.
 Läs mer…

Agates guide to IVF failure
 Läs här…

Friska IVF-barn!

 Läs mer…

Svensk statistik
 Mer info…

Lider du av hepatit? På AVA klinikken i St. Petersburg får du göra IVF!

Källor:
Center for human reproduction
CFC
ESHRE

Oxford Journals