Läkemedel

Mage

Rätt läkemedel kan vara avgörande. Kan man sin hormonlära, fertilitet & immunologi så är det inget konstigt.

Läkemedel & Immunterapi

I normala fall hjälper leukocyter till att reglera immunförsvaret. Immunosuppresiva läkemedel erbjuder ett annat sätt för att behandla tex MS men de används normalt vid ett negativt sjukdomsförlopp trots behandling med immunomodulatorisk behandling. Immunomodulatoriska läkemedel fungerar genom att “trycka ned” immunförsvaret.

De kan hämma utvecklingen av allvarliga hudsjukdomar (tex. svår psoriasis) och kan lindra svår ledgångsreumatism. De används även för att behandla autoimmuna sjukdomar (exempelvis reumatoid artrit, multipel skleros, SLE) samt vissa icke-autoimmuna inflammatoriska sjukdomar (exempelvis astma). Dessa läkemedel hindrar alltså kroppen från att stöta bort det nya (främmande) embryot.

Acetylsalicylsyra

Nyligen har ett antal olika fertilitetsstudier med aspirinanvändning utförts. Kvinnor som hade haft flera missfall och som genomgick IVF-behandling gavs låga doser av acetylsalicylsyra dagligen. Resultatet blev fler än 45% av de kvinnor som tog acetylsalicylsyra under behandlingen blev gravida medan endast 28% av de kvinnor som inte tog aspirin blev gravida.

Per/tablett
Barnalbyl: 250 mg acetylsalicylsyra (brukar alltså delas i 3)
Trombyl: 75 mg acetylsalicylsyra
Baby aspirin: oftast 81 mg acetylsalicylsyra

Acetylsalicylsyra och kortison kan snabbt skada magtarmslemhinnan och öka genomsläppligheten, vilket leder till ökad risk för inflammationer och autoimmuna reaktioner.
 Mer info…

Alemtuzumab/ MabCampath

Används mot MS, leukemi (CLL) mm. Ges intravenöst.

Antibiotika

Läkemedel som behandlar infektioner som beror på bakterier. Vanliga i dessa sammanhang: Doxyferm & Amoxicillin. Kan bromsa immunförsvaret och vanligt med en kur inför IVF. Använd gärna med bakteriedödande Flagyl för att få bort allt.

ASA

Se Acetylsalicylsyra: tex Trombyl

Läs mer om lågmolekylära hepariner under sitt eget kapitel!

Biologiska läkemedel

Biologiska läkemedel är ett samlingsnamn på läkemedel av humant (mänskligt) ursprung, det vill säga läkemedel som är kopior eller som liknar kroppsegna ämnen. De verkar mer specifikt på olika delar av immunsystemet och även på själva T-cellerna. Syftet med detta angreppssätt är att avbryta sjukdomsförloppet och minska eller stoppa symtomutvecklingen.

Då dessa nya biologiska läkemedel är uppbyggda av stora molekyler (proteiner) kan de inte tas som tabletter eller kapslar, utan måste tillföras kroppen i form av injektion (spruta) eller som en infusion (dropp) rakt in i blodomloppet. TH-2 cytokinerna medverkar till immunologiska aktiviteter via antikroppar, sk humoral immunitet , inkluderande syntetisering av IgE. Dessa cytokiner anses allmänt vara antiinflammatoriska, men överskott kan gynna utveckling av allergier, som atopi, astma och överkänslighet. Låga nivåer å andra sidan kan resultera i kroniska inflammationer karakteriserade av TH-1 svar. IL – 6 har både pro- och antiinflammatoriska egenskaper. Detta cytokin kan bidra till utveckling av kronisk inflammation och autoimmuna sjukdomar. TNF-alfa hämmare är Infliximab (Remicade) och Adalimumab (Humira). Humira är ej längre licensierat.

Flera nya läkemedel (Remicade, Enbrel, Humira) som hämmar olika cytokiner (TNF-alfa, interleukin-1) har godkänts de senaste åren för behandling av Crohns sjukdom, reumatoid artrit, polyartikulär juvenil idiopatisk artrit, ankyloserande spondylit och några andra artritformer. De biologiska läkemedel som funnits längst tid är TNF-blockerare. Deras måltavla är en molekyl som heter TNF (tumörnekrosfaktor).

Den aktiva substansen, adalimumab, är en human monoklonal antikropp tillverkad med cellodling. Monoklonala antikroppar är proteiner som känner igen och binder till andra unika proteiner. Adalimumab binder till ett specifikt protein (tumörnekrosfaktor eller TNFα), vilket finns i förhöjda nivåer vid inflammatoriska sjukdomar som reumatoid artrit, polyartikulär juvenil idiopatisk artrit, psoriasisartrit, ankyloserande spondylit, Crohns sjukdom och psoriasis.

Så här fungerar det:
En inflammation är normalt en nyttig försvarsreaktion i kroppen. Immunförsvaret aktiveras för att oskadliggöra fienden, t ex smittämnen. Så kallade cytokiner är budbärare som överför signaler mellan olika celler i immunförsvaret. Vissa cytokiner sätter fart på den inflammatoriska processen, andra cytokiner har en dämpande effekt. Balansen mellan stimulerande och dämpande cytokiner är viktig.

Vid ledgångsreumatism, reumatoid artrit, och andra inflammatoriska ledsjukdomar är balansen rubbad. Immunförsvaret och den ohämmade inflammatoriska reaktionen riktas mot kroppens egen vävnad.

TNF-alfa (Tumour Necrosis Factor) är ett cytokin som har en nyckelroll när det gäller att driva på inflammationen. Det utsöndras av de vita blodkroppar som deltar i den inflammatoriska processen vid ledgångsreumatism (RA). De biologiska läkemedel som är TNF-blockerare hindrar TNF från att verka. Hur läkemedlet gör detta skiljer sig mellan preparaten. Att preparaten har skilda verkningsmekanismer är en fördel. Det har nämligen visat sig att om ett visst biologiskt läkemedel inte passar för en viss patient, kan man byta till ett annat biologiskt läkemedel med gott resultat.

 Läs mer…

Biologiska läkemedel ges vanligen när en patient prövat andra behandlingar som inte hjälpt eller inte hjälpt tillräckligt bra. Vid svår ledgångsreumatism kan behandling med biologiskt läkemedel ibland sättas in tidigare i behandlingen. Oftast, men inte alltid, kombineras det biologiska läkemedlet med annan behandling. Behandlingen är inte botande, om man slutar att ta läkemedlet kommer ledbesvären tillbaka. Vid all läkemedelsbehandling kan biverkningar förekomma. De biologiska läkemedlen kan bland annat ge överkänslighetsreaktioner. Behandlingen kan också öka infektionskänsligheten. Din läkare och sjuksköterska informerar om biverkningar och annat du behöver veta.

De biologiska läkemedlen ges antingen som dropp under ett par timmar på en vårdmottagning eller i form av injektioner. Dessa injektioner lär sig patienterna själva hemma.

Humira är vanligt i USA & hos Dr Gorgy i London i dessa sammanhang. Man vet ännu inte riktigt hur det kan påverka fostret men det vet man iofs inte helt säkert heller med de andra läkemedlen. Hittills har man inte kunnat se nån skillnad på fostren. Humira sitter i upp till 5 månader.  Tillverkaren rekommenderar att man väntar med att bli gravid till efter 5 månader men eftersom vi vill utnyttja effekten av den så bör IVF göras efter ca 2 månader, om värdet är bra. Humira kan ge en flare, vilket innebär att TNF istället ökar, då krävs fler injektioner för att det ska vända och sjunka. En fLare anses dock vara bra eftersom man då svarar på medicinen och har visat högre pregnancy rate än kvinnor som inte får en flare. Läkemedlet är i stort sett hopplöst att få utskrivet i Sverige om man inte har reumatism, artrit eller eventuellt psoriasis men finns ibland att köpa från forum i USA eller kliniker i Aten. Det kostar ca 6500 kr för en 2-pack, i Sverige är ord.pris 10500 kr för 2 sprutor.

Obs! Humira blockerar TNF-a men inte IFN-g.

 Läs mer…

Instruktioner
 Mer info…

Andra biologiska läkemedel t.ex. Mabthera, Orencia, RoActemra, Kineret. Hydroterapi, Kostterapi, Klassisk massage, Vitamin- och mineralterapi samt örtmedicin, biopati och naturopati anses också vara former av biologisk medicin.

Enbrel är ett biologiskt läkemedel som har revolutionerat behandlingen av svår reumatism och psoriasis. Det är ett protein som binds till TNFalfa och blockerar dess effekter. Därigenom förväntas inflammationen avstanna. Enbrel är en TNF-receptor, som fångar upp det inflammationsframkallande TNF som cirkulerar i blodet, innan det hunnit binda sig till de celler som driver inflammationen.

Enbrel
 Mer info…

Remicade
 Mer info…

Studie PubMed ”Treatment with adalimumab (Humira) and intravenous immunoglobulin improves pregnancy rates in women undergoing IVF
 Mer info…

Risk för tuberkulos vid behandling med TNF-alfahämmare
 Mer info…

Celebrex

Celebrex är en NSAID, dvs en icke-steroid med antiinflammatorisk effekt och verkar som en ritkigt stark aspirin. Används ofta mot högt TNF och fungerar särskilt väl om högt TNF beror på ledvärk därför att det reducerar inflammation, används därmed ofta mot endometrios och reumatism.

Clexane/Klexane

Klexane tillhör läkemedelsgruppen antikoagulantia. Det verksamma ämnet är enoxaparin. Klexane är ett läkemedel mot blodpropp. Medicinen minskar risken för att blodproppar ska bildas. Den används som förebyggande behandling om man har ökad risk för att få blodproppar. Medicinen används också för att hjälpa till att lösa upp blodproppar som redan bildats. Den vanligaste anledningen till att man behandlas med Klexane är blodproppar i benens eller lungornas blodkärl. Sprutan innehåller en liten luftbubbla som du inte behöver ta hänsyn till.

Dexametason

En syntetisk glukokortikoid som beräknas vara drygt 50 gånger mer potent än människokroppens mest potenta glukokortikoid kortisol. Dexametason används för att behandla autoimmuna sjukdomar, hämmar immunförsvaret och skyddar embryot genom att dämpa en ev attack från kroppen. Dexametason ger kraftigt ökad infektionskänslighet trots att blodvärdena inte påverkas. De flesta får rejält ökad aptit och också ökad vattenmängd i kroppen varför det är vanligt att man får stor mage och går upp i vikt. Magslemhinnan blir skörare och man kan få magkatarr. Humöret påverkas ibland kraftigt av dexametason.

Ska ej tas i mer än 3 cykler i rad. Det har en 7 ggr högre verkan och har litet bättre effekt på sjuka celler i centrala nervsystemet än Prednisolon. I Sverige finns den på 1.5 mg och heter Dexa Cortal.

Skillnaden? Här följer en kort dialog mellan A Beer Center och patient:

”Dexamethasone and prednisone are not the same. Dexamethasone, not prednisone can prevent cell division of NK cells. Both calm inflammation produced by category 2 qand 3 immune problems. Prednisone can in my experience be given for a longer period during a pregnancy and data shows that women who take extra calcium do well without any bone side effects. With doses of over 20 mg a day prednisone increases the risk of gestational diabetes and screening for this condition. is necessary.

Question: There must be some differences? Just curious about it – and alot of other women are too, from the amount of discussion on it.

Answer: There are differences. I like dexamethasone better pre pregnancy and during early pregnancy because it also suppresses NK cells and reduces the need for Humira and IVIG. Your case is an example. In patients like you I find the risk of problems returning between 18 and 22 weeks and this involves slowing of the growth of the baby and shrinking of the amniotic fluid. This is why I do frequent ultrasound examinations in all of my patients taking immune medications.”

20mg Pred = 3mg Dex

 Läs mer…

DMARD-preparat

Antireumatiska läkemedel och har en bromsande effekt på immunförsvaret, t ex metotrexat, Salzopyrin (sulfasalazin), klorokinpreparat,leflunomid, ciklosporin, pencillamin och cytostatika. Metotrexat måste alltid kombinationsbehandlas med folsyra för att skydda levern från eventuella skadliga biverkningar.

Gestone progestgeronsprutor

In some women, insufficient progesterone is produced during the luteal phase and this causes problems with implantation of fertilised eggs into the womb lining and maintaining a pregnancy in the early stages. Gestone is used to treat this hormone deficiency and help a pregnancy to continue in women who have had three or more miscarriages. Gestone injections are normally started on about day 15 of the woman’s cycle (day one is the first day of your period.). The injections are usually continued until the placenta is producing enough progesterone to support the pregnancy.

Femanest

Östrogen, likvärdigt Progynon

Dragmin

Fragmin tillhör läkemedelsgruppen antikoagulantia. Det verksamma ämnet är dalteparin. Fragmin är ett läkemedel mot blodpropp. Medicinen minskar risken för att blodproppar ska bildas. Den används som förebyggande behandling om man har ökad risk för att få blodproppar. Medicinen används också för att hjälpa till att lösa upp blodproppar som redan bildats. Den vanligaste anledningen till att man behandlas med Fragmin är blodproppar i benens eller lungornas blodkärl. Det vanligaste är att man tar läkemedlet som en spruta under huden, så kallad subkutan injektion. Sprutan innehåller en liten luftbubbla som du inte behöver ta hänsyn till. I våra sammanhang är 5000ie/dag och uppåt det vanligaste.
40 mg Clexane = 5,000 ie Fragmin

Gör så här för att undvika hemska blåmärken!
Tryck inte in nålen så långt det går, låt en liten bit vara kvar. När du drar ut nålen, dra ut till halva nålen och räkna till fem och sen dra ur helt, för att minska risken att vätskan läcker ut och då varken svider det eller blöder lika lätt. Du kan även tänka på är att aspirera innan du sprutar in vätskan just för att kolla att du ej prickat nåt blodkärl. Det är vanligt att det både kan värka och börja blöda lite från injektionsstället både med detsamma och flera timmar efteråt.

Imurel

Imurel används vid transplantation och vid autoimmuna sjukdomar, framförallt då behandling med enbart kortisonpreparat inte har gett tillfredsställande resultat eller då biverkningar har uppkommit p g a höga kortisondoser.
 Läs mer…

Intralipider (IL)

Intralipid är en svensk produkt, en fettemulsion bestående av följande:
•    10% sojabönolja
•    1,2% äggula
•    2,25% glycerin & vatten

Det är en mjölkaktig påse som ges intravenöst i armvecket. IL har visat sig sänka NK-celler om de är förhöjda. Om förhöjt NK orsakar förhöjd TNFa, så bör det även dämpas om man dämpar NK. Fler och fler läkare går från Ivig till IL eftersom det är mer skonsamt, färre biverkningar, färre risker och billigare. En påse kostar ca 150 kr och går på högkostnadsskyddet. Droppet bör tas  utspätt eller outspätt under ca 90 minuter, 7-10 dagar före ägguttag, samma dag som återföring och ca 10 dagar därefter eller enligt ordination. Alla svarar inte på IL. 1 påse kostar ca 150 kr.

Info, studier osv:
 Mer info…
 Läs mer…

IRAP – Interleukin Receptor Antagonist Protein

IRAP/CST är en form av genterapi som hittills använts på hästar med ledgångsinflammationer.  Det är en behandlingsmetod där man använder sig av kvinnans eget blod. Ett blodprov inkuberas i ett värmeskåp i 1 dygn, därefter så centrifugeras sprutan så att man får bort röda blodkropparna. Serumet injiceras med de vita blodkropparna sedan i kvinnan vid 3-5 tillfällen, 1 gång före transfer och 2 gånger efter. Pris: ca 2500-5000 kr/hel behandling.
Används framgångsrikt Danmark på CFC på bla endometriospatienter.

Is an anti-inflammatory protein that counteracts the destructive effects of inflammatory proteins such as Interleukin-1 (IL-1) within the inflamed joint.

Metoden har utvecklats för att motverka förhöjda halter av det inflammatoriska proteinet interleukin-1, IL-1 som är en av flera i en grupp benämnd cytokiner. Det produceras i leden vid synovit och anses vara en av orsakerna till osteoartrit, OA.

Ivig

Många kliniker har helt gått över från Ivig till IL (billigare, säkrare och färre biverkningar) men eftersom alla inte svarar på IL så fortsätter många med Ivig. I din NK-panel kan du se vilket du svarar bäst på.
Intravenous immunoglobulin (tex Octagam, Gammanorm, Privigen, Kiovig eller Gammagard) är en blodprodukt som ges intravenöst. Det innehåller IgG (immunoglobulin (antibody) G) som innehåller plasma från fler än 1000 donatorer. Effekten varar från 2 veckor till 3 månader. IgG är proteiner som tillhör immunförsvaret.

Det är viktigt att ta IgA, IgG, IgM, NK-celler och TBC test (om du inte är vaccinerad) inför IVIG. Gluteninteleranta och de som har tarmbesvär brukar ha en IgA brist.

Det används främst till 3 kategorier:
•    Immunbrister och låga antikroppsnivåer
•    Autoimmuna sjukdomar såsom  Immune thrombocytopenia ITP och inflammatoriska sjukdomar som Kawasaki
•    Akuta infektioner

Dosen (vanligast kring 25 mg) baseras på kroppsvikt, ges långsamt intravenöst med olika hastigheter, 6-10 dagar innan embryoåterföring samt vanligtvis efter positivt graviditetstest (ibland ännu längre). Endast Gammanorm går på högkostnadsskyddet. 2,5 mg Octagam kostar 1400 kr.

Octagam
 Sahlgrenska…

Ivig ges i Danmark men ej till utländska pastienter
 Läs mer…

IL & Ivig lika bra!
 Läs mer…

Biverkningar:
•    huvudvärk
•    myalgia
•    feber
•    frysningar
•    ryggont
•    tryck över bröstet
•    illamående & kräkningar

 Mer info…

MS & Ivig
 Mer info…

Ivig vid Guillain-Barré syndromet
 Mer info…

Hizentra

Hizentra är ett hyfsat nytt immunoglobulin som injiceras och ersätter Ivig.

It is a subcutaneous immunoglobulin therapy (SCIg) that patients can self-infuse after receiving proper training. The infusion can be provided at home with flexible dosing options, improving the quality of life and reducing global costs.

Because Hizentra is delivered under your skin, there is no need to venous access. Recent in vitro studies showed comparable suppressive effects of Hizentra and IVIG on T cell proliferation with a significant decrease in key inflammatory cytokines such as TNFα, IFNΥ, IL17, IL1b or IL2 (3).
Dose: In a lung transplant study (2), the monthly effective dose of Hizentra 20% was 0.4gr/kg.

Letrazole/Femara/Clomid

Letrozol är ett potent östrogensänkande preparat och används därför särksilt framgångsrikt på endometriospatienter, på kvinnor med ägglossningsproblem och på sörskilt svåra fall av oförklarlig barnlöshet.

Letrozole ökar slemhinnans tjocklek och ökar chansen för implanation.

Den rekommenderade dosen är 2,5 mg en gång om dagen från sprutstart. Biverkningar: ledvärk, tappa hår, värmesvallningar, trötthet, svettningar, sömnsvårigheter, diarré, yrsel.

Levaxin

Levaxin är ett läkemedel som används vid störningar, sjukdomar eller antikroppar i sköldkörteln. Sköldkörtelprobelmatik är en vanlig orsak till infertilitet och bör därför behandlas trots små förändringar.

Doser levaxin
•    Ju mer man väger, desto mer Levaxin.
•    Ju mer fibrer i kosten, desto mer Levaxin.
•    Hur bra ens tarm är på att ta upp ämnen ur födan.
•    Ju mer motion (över tiden), desto mer Levaxin.
•    Ju kallare klimat man lever i, desto mer Levaxin.
•    Om man äter någon medicin som ”krockar” med Levaxinet. Litium och östrogen ökar (troligen) behovet av Levaxin.
•    Om man ska ha extra nedpressat TSH-värde för att motverka att en sköldkörtelcancer som man tidigare haft återkommer.
Och sist, men inte minst: den dos man själv känner att man mår bra av.

LIT

Lymfocyt-Immuniseringsbehandling (Leukocyte Immunization Therapy) innebär i korthet att man lär sitt immunförsvar att acceptera partnerns gener genom att separera de vita blodkropparna ur mannens blod och injicerar dem sedan under skinnet på kvinnans armar för att förbereda moderns immunsystem för graviditet. Eftersom graviditetens vävnader är en produkt av de både mammans & pappans gener, hjälper immunsystemet utvecklingen av immunologisk tolerans mot de främmande vävnaderna. Behandlingen upprepas efter tre veckor och verkar oftast inte förrän efter 3 veckor. Görs bla i Tyskland, Grekland, England & USA. Omstritt och praktiseras av A Beer Center i Kalifornien där den nu bortgågne Alan Beer verkade. Flera läkare har det senaste året slutat med dessa behandlingar och helt gått över till Intralipider men när Intralipider inte fungerar är LIT ett bra alternativ.

 Mer info…

Lutinus

Vaginaltablett som innehåller det naturliga, kvinnliga könshormonet progesteron. Lutinus är avsett för kvinnor som behöver extra progesteron under tiden de genomgår behandling i ett program för assisterad befruktning (ART).

Progesteron verkar på livmoderslemhinnan och hjälper dig att bli gravid och behålla graviditeten när du behandlas för infertilitet.

Hård i magen av vaggisar? Börja morgonen med några droppar citron i ett glas ljummet vatten!

Medrol

Depo-Medrol är ett långverkande kortisonläkemedel som används vid inflammatoriska sjukdomar. Aktiv substans metylprednisolon. Jämfört med naturligt kortison har metylprednisolon 5 gånger större antiinflammatorisk effekt som varar dubbelt så länge. Samma som kortison gäller med nedtrappning. CFC oridnerar 16 mg runt ET.

NSAID-preparat

Non-steroidal antiinflammatory drugs, dvs icke-steroida antiinflammatoriska och smärtstillande läkemedel eller Cox-hämmare, som bl.a. används för att behandla artrit och reumatism är kända för att påverka ägglossningen. Receptfria aceylsalicylsyra & Ibuprofen Ibuprofen är receptfritt men har en mycket lägre dos än receptbelagda NSAID-preparat tex Tenoxikam, dexibuprofen, Perixokam. Kan förvärra magsår & magkatarr.

Substanser är:
Acetylsalicylsyra (Magnecyl, Treo, Trombyl, Albyl)
Ibuprofen (Ipren, Brufen)
Naproxen (Naprosyn, Pronaxen, Eox)
Diklofenak (Voltaren, Eeze, Diclofenak)

Neupogen

Neupogen (även kallad G-CSF (Granulocyte colony stimulating factor) är en tillväxtfaktor för vita blodkroppar (granulocytkolonistimulerande faktor) och tillhör en grupp läkemedel som kallas cytokiner. Tillväxtfaktorer är proteiner som produceras naturligt i kroppen men de kan även tillverkas med hjälp av bioteknik för att användas som läkemedel. Neupogen verkar genom att få benmärgen att producera fler vita blodkroppar. Ett minskat antal vita blodkroppar (neutropeni) kan uppstå av flera skäl och det gör att kroppen blir sämre på att bekämpa infektion. Neupogen stimulerar benmärgen till att snabbt producera nya vita blodkroppar. Kan sänka T-regs (CD3).

Neupogen finns i förpackningar med en eller fem förfyllda sprutor i styrkorna 0,6 mg/ml och 0,96 mg/ml förfyllda sprutor och den aktiva substansen är filgrastim. Förvaras i kylskåp 2 °C – 8 °C. 1 spruta/dag från sprutstart eller ÄP till ca v 9-12. Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnet Neupogen, utom i Cypern, Grekland och Italien där det kallas Granulokine. Pris: ca 3917 kr/5 flaskor à 1 ml.

Ordineras 2015 både av Dr Braverman, Dr Peny Abatzi, Dr Gorgy och Dr Dimitri. Antagligen den kommande storsäljaren inom internationell reproduktionsimmunologi!

Det är även vanligt med Neupogensköljning av livmodern, det har visat enastående resultat lokalt samt på slemhinnan. I Sverige kan det ges av gynekologer som är vana vid insemineringar eftersom tillvägagångssättet är detsamma.

Det ska gå minst två timmar mellan Neupogen & Fragmin.

 Läs mer…
 Läs ännu mer…

Smart kylförvaring på resa!
 Se här…

Används mot missfall
You may benefit from using Neupogen if you have experienced recurrent miscarriages after failed IVIG or LIT and if you meet specific criteria for treatment. The drug is also useful in many cases for the purpose of improving egg quality or improving the tissues of the uterine lining. (Braverman)

Dr Braverman
 Mer info om Neupogen…

Neupogensköljning
In short, the content of the ampule was aspirated into a 1-ml insulin syringe, the Tomcat catheter was introduced into the endometrial cavity as performed during an intrauterine insemination and the content of the syringe was slowly injected into the cavity, while the catheter was gently moved back and forth. Upon completion of the injection, the syringe was disconnected, a small amount of air was aspirated, the syringe was reconnected to the catheter and the air bubble was injected, to pass whatever small amount of G-CSG was left in the Tomcat catheter into the endometrial cavity.

Omegaven

En infusionsvätska av högrenad fiskolja (= Omega 3) istället för soja som i IL. Sälj om 10 x 100 mlflaskor (1.794 kr jan 2015) från FRESENIUS KABI AB.
Innehåll: 10,0 g Eicosapentaenoic acid (EPA): 1.25-2.82 Docosahexaenoic acid (DHA): 1.44-3.09dl-α-tocopherol (as antioxidant):0.015- 0.029
and glycerol, egg lecitin and water.
Ska inte späs ut, ges intravenöst i ca 1-1,5 tim.
Omegaven innehåller inte soja som kan trigga endometrios och verkar arbeta bättre på cytokiner än på NK celler. Med IL måste kroppen först omvandla till EPA. Vanlig i Holland, finns inte i USA. Ordineras bl a av Dr Dimitri & Dr Braverman.

Omegaven får inte ges till patienter med känd allergi mot fisk- eller äggprotein.

Pergotime

Serpafar (Pergotime i Sverige) stimulerar äggproduktion.

Ovitrelle

Ett syntetisk ”koriongonadotropin alfa”. Ges ca 36 timmar före ägguttag, en injektion innehåller 6500 IE.  Ett  liknande preparat är Pregnyl som dels är naturligt och dels ges i en högre dos om 10 000 IE.

Ibland ges även Ovitelle & Pregnyl som HCG-stimulering efter transfer (ca 1500 ie/gång varannan dag i en vecka) eller för att förbereda kroppen från samma dag som man börjar med Orgalutran och då med 1 klick/dag.

En del svarar bättre på det ena eller det andra preparatet varför det kan vara värt att byta om man misslyckats ett par gånger.

HCG-injektioner finns kvar i kroppen i ca 8 dagar och kan därför ge ett falskt positivt gravidtetstest.

Pravidel

Spottings kan bero på lågt progesteron och lågt progesteron i sin tur kan bero på högt prolaktin, även om det är inom ref så kan det vara högt nog för att orsaka lågt progesteron/östrogen. Östrogen höjer prolaktin och därför kan man efter ivf har högre prolaktin än normalt.
Åtgärd: Pravidel/ bromokriptin

Vid högt prolaktin. en halv-en hel 2,5 mg tablett/dag. Vid riktigt högt eller om det behövs sänkas fort kan en kapsel om 5 mg/dag behövas. Biverkningar: illamående, trötthet, yrsel.

Alternativ pravidel: Dostinex, Karbergolin, Norprolac, Cabaser

Prednisolon/Prezolon/Prednisone

Medicinen tillhör gruppen glukokortikoider, i dagligt tal kallat kortison, och det verksamma ämnet är prednisolon. Prednisolon är ett läkemedel som används vid olika typer av sjukdomar för att dämpa inflammation och påverka immunförsvaret. Prednisolon är ett syntetiskt ämne som efterliknar kroppens egna kortisol eller kortikosteroider. Dessa naturliga ämnen utsöndras i kroppen som svar på stress (vilket även ett annat ämne som heter adrenalin gör). Kortikosteroider eller kortisol påverkar kroppen på flera sätt, t.ex. dämpar det immunförsvaret, och ökar blodsocker och ämnesomsättning.

I kroppen bildar binjurarna kortisol som sedan omvandlas till kortison. Det verksamma ämnet i medicinen fungerar på samma sätt som kroppens eget kortisol. Läkemedlet minskar bildningen av olika ämnen som är verksamma vid inflammationer. Läkemedlet har en kraftig inflammationsdämpande verkan och påverkar även immunförsvaret.

Vissa spermier blir främmande för kroppen som bildar dem, för de innehåller bara halva normala antalet kromosomer. Sådana spermier som kommer i kontakt med blodet sätter därför igång en immunologisk reaktion med produktion av antikroppar. Sådana immunologiska faktorer hittas hos 40% av alla par med oförklarlig infertilitet och i 10% av alla fall av oförklarlig manlig infertilitet. Men med höga doser kortikosteorider kan man sänka antalet antikroppar och temporärt återställa fertiliteten.

Studie: Immunosuppressive treatment could improve the pregnancy rate in anti-FSH seropositive infertile patients.
 Mer info…

Tips! Använd den gärna för att överbevisa den läkare som inte vill skriva ut åt dig!
 Bra info!…

Acetylsalicylsyra och kortison kan snabbt skada magtarmslemhinnan och öka genomsläppligheten, vilket leder till ökad risk för inflammationer och autoimmuna reaktioner.
 Mer info…

Dosering vid misslyckade IVFer eller många missfall är oftast 15-25 mg/dag, en del ordinerar ända upp till 40 mg. Tillskott av kalcium och vitamin D är mycket viktigt vid högre intag pga risk för benskörhet. AEB Center ordinerar Pred från CD6. Receptfritt och mycket billigt i tex Grekland, där heter det Prezolon.

Fasa ut kortison & trappa upp
För att återställa kroppens naturliga produktion. När kortison används under en längre tid kan ibland kroppens egen produktion av kortisol minska. Om du då plötsligt slutar ta medicinen får kroppen brist på kortisol och får då sämre motståndskraft mot t ex stress och infektioner. Därför måste dosen minskas stegvis så kroppen under tiden får möjlighet att återuppta sin egen tillverkning. Dessutom kan immunologiska sjukdomar förvärras om man alltför snabbt minskar kortisondosen. Ju högre dosen har varit och ju längre behandlingen har pågått, desto långsammare ska man trappa ner dosen. Inled med 5 mg och öka med 5 mg var 3:e dag. Minska med 5 mg/3 dagar.

Biverkningar
Hos en del som använder medicinen kan vätska ansamlas i kroppen. Då kan man få till exempel svullna händer eller fötter. Andra personer kan till exempel få högt blodtryck eller förhöjt blodsocker. Man kan få tunn och skör hud, blåmärken eller så kan det ta längre tid än vanligt för sår att läka. Vissa personer kan också få ökad aptit och ändrad ämnesomsättning. Det kan leda till att man går upp i vikt. Kroppsfettet kan omfördelas så att ansiktet och magen blir rundare. Om man tar höga doser av kortison kan man bli överaktiv och få svårt att sova.

Prednisolon
 Mer info…

Prednisolon & IVF
 Mer info…

Kortisonkonverterare!
 Se här!

International Brand names Cortisone
Adreson (Hungary, Netherlands); Altesona (Spain); Cortate (Australia, Hong Kong, Malaysia); Cortison Ciba (Germany, Switzerland); Cortisone (France); Cortisoni Acetas (Netherlands); Cortison Nycomed (Norway); Cortogen (South Africa); Cortone Acetato (Italy); Cortone-Azetat (Austria); Scheroson (Japan)

International Brand names Prednisolone
Adelcort (Greece); Aprednislon (Austria); Capsoid (South Africa); Compresolon (Taiwan); Dacortin H (Spain); Decaprednil (Germany); Decortin H (Bulgaria); Deltacortril (Belgium, England, Germany, Ireland, Republic of Yemen, Syria, United Arab Emirates); Deltastab (England, Ireland); Dermosolon (Germany); Dhasolone (Malaysia); Di-Adreson-F (Hong Kong, Hungary, Thailand); Hefasolon (Germany); Hostacortin H (Korea); Hydrocortancyl (France); Lenisolone (South Africa); Liquipred (France); Lygal Kopftinktur N (Germany); Meticortelone (Italy, South Africa); Opredsone (Thailand); Panafcortelone (Australia, Hong Kong); Pelonine (Taiwan); Preconin (Taiwan); Precortisyl (England, Ireland); Predeltilone (South Africa); Predisole (Thailand); Predisyr (Philippines); Prednecort (Philippines); Prednicortelone (Belgium); Predni-Helvacort (Switzerland); Prednisil (Thailand); Prednisolona (Colombia); …

International Brand names Prednisone
Alfacort (Uruguay); Apo-Prednisone (Canada, New Zealand); Cortancyl (France); Cortiprex (Chile, Peru); Cutason (Germany); Dacorten (Spain); Dacortin (Spain); Decortin (Bulgaria, Germany, Poland); Decortisyl (England, Ireland, Philippines); Delcortin (Denmark); Dellacort A (Indonesia); Deltacortene (Italy); Deltacortone (Japan); Deltasone (Hong Kong, New Zealand); Deltison (Sweden); Deltisona (Argentina); Di-Adreson (Japan); Drazone (Philippines); Encorton (Poland); Hostacortin (Indonesia); Me-Korti (Finland); Meticorten (Argentina, Brazil, Chile, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Japan, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, South Africa, Venezuela); Nisona (Peru); Oracort (Philippines); Panafcort (Australia, South Africa); Pehacort (Indonesia); Prednicorm (Germany); Prednicort (Belgium);

Dr Braverman:
Prednison är bättre för graviditet än tex Dexamethason eftersom den bryts ned av moderkakan och endast minimala mängder passerar moderkakan till barnet.

Svensk studie visar att användande av kortison under kortare period inte ger fler fosterskador än kvinnor som inte tar det:
 Sök på kortison på denna hemsida…

Pregnenolon

Pregnenolon är ett prohormon som bildar första steget i steroidsyntesen till könshormoner, mineralkortikoider och glukokortikoider, en steroid av typen pregnener, ett binjurebarkshormon och nära besläktat med progesteron. Alternativ till DHEA. Vanlig ordination är 50 mg/dag efter ägglossning.

Prixina

Aktiv substans Prulifloxacin. Används mot Hidden C och säljs i Grekland & Polen.

Procren

Nedregleringsinjektion som oftast används vid äggdonation för att synka mottagaren med donatorn. 3,75 mg varar i 28 dagar.

Progesteron Mic Vagitorier

400 mg/Agulotin/Prontogest/Gestone kan användas både i slidan och ändtarmen men det är viktigt att följa läkarens råd. Under dagen kan det vara bättre att använda vagitoriet i ändtarmen eftersom det hålls kvar bättre där. Om vagitoriet hastigt doppas i ljummet vatten går det lättare att föra in men har för övrigt ingen betydelse. Om man väljer att föra in den raka eller spetsiga änden först är individuellt. Väljer man den raka delen först glider vagitoriet inte ut lika lätt då det följer tarmens/slidans form. Det har alltså ingen annan betydelse, vagitorien smälter ändå. Att man måste ligga ner efter införandet är inte nödvändigt.

Rektal administrering
Vagitoriet ska föras in så långt att det hamnar innanför ändtarmens slutmuskel.  Vid hemorrojder kan det vara lättare att föra in den spetsiga änden först. Man bör undvika att tömma tarmen inom 25-30 minuter efter att vagitoriet förts in i ändtarmen.

Effekt vid diarré
Vid diarré bör man applicera läkemedlet vaginalt. Produkten har laxerande effekt och man har därmed ofta problem med diarré efter rektal administrering. Trots detta har goda resultat visats av behandlingen, vilket tyder på ett tillräckligt upptag för effekt.

Utstött vagitorium
Om vagitoriet glider ut ur ändtarmen osmält eller delvis smält, har inte rekommenderad dos absorberats. Om man kan undvika att tömma tarmen inom 25-30 minuter efter administreringen, kan man troligen räkna med att hela mängden av läkemedlet har absorberats.

Biverkningar

: viktökning, 
nedstämdhet, 
huvudvärk, bröstspänningar, illamående, oregelbunden blödning, smärtsamma menstruationer, vätskeansamling i kroppen.

Hård i magen av vaggisar? Börja morgonen med några droppar citron i ett glas ljummet vatten!

Hur länge? Du bör ta dem minst till v 12. En del tar dem ännu längre (v 16-18) eftersom studier visar att särskilt immunpatienter har lågt progesteronvärde och därför behöver tillföra det lokalt.

Feb 2014 – Progesteron MIC slutar säljas men man kan fortfarande kan få tag i det. Be din läkare att skriva Extempore på receptet.

Kom ihåg alla att se till att få ert progesteron testat vid några tillfällen efter transfer och att det ska ligga på minst ca 60-65 nmol eller 20 ng. Om du har lågt progesteron, pröva att ta progesteron MIC 400 mg rektalt (i stjärten).

Gestone/Prolutex/Agolutin progesteroninjektioner
In some women, insufficient progesterone is produced during the luteal phase and this causes problems with implantation of fertilised eggs into the womb lining and maintaining a pregnancy in the early stages. Gestone is used to treat this hormone deficiency and help a pregnancy to continue in women who have had three or more miscarriages. Gestone injections are normally started on about day 15 of the woman’s cycle (day one is the first day of your period.). The injections are usually continued until the placenta is producing enough progesterone to support the pregnancy.

Progynon/Estrofem

Progynon innehåller estradiol-17-beta i form av Estradiolvalerat. Innehåll per tablett är 1 resp 2 mg per tablett.

Sätts vanligtsvis in vid Substitutionsbehandling av östrogenbristsymtom till kvinnor efter menopaus, i vår värld för att förbättra slemhinnan eller inför FET. I sällsynta fall kan endometrios förvärras med Östrogen.

Vanliga biverkningar:
Huvudvärk, migrän, yrsel, illamående, sur mage, oregelbundna blödningar, genombrottsblödning, stänkblödningar (spotting), smärtsamma mentruationer, förändringar i vaginalsekretion, bröstspänningar, bröstförstoring.

Observera att Estrofem 2 mg innehåller ett blått färgämne E132 som man kan vara allergisk mot.

Synarela

Den verksamma substansen Nafarelin fungerar i kroppen likt det gonadotropinfrisättande hormonet som finns naturligt i kroppen, dvs. GnRH). GnRH bildas i hjärnan och stimulerar hypofysen att producera hormoner, som i sin tur stimulerar äggstockarna att producera de kvinnliga könshormonerna östrogen och progesteron.

På motsvarande sätt stimulerar Synarela äggstockarna att i början av behandlingen producera de kvinnliga könshormonerna, men inom 2-3 veckor upphör produktionen av könshormonerna.

Detta utnyttjas vid endometrios som är beroende av östrogen och progesteron och behandling med Synarela gör att endometriosvävnaden försvinner eller minskar. I samband med IVF utnyttjas den hämmande effekten på äggstockarna. På detta sätt undviks spontan ägglossning och ett för tidigt bildande av gulkroppar.

Trental

En medicin som böjer blodkropparna så att blodet kan flöda in även i de minsta artärerna och används ofta vid domningar i ben eller dylikt. Tillsammans med E-vitamin kan Trental förbättra slemhinnans tillväxt och status.

Trombyl

Trombyl är det vanligaste blodproppshämmande läkemedlet. Det innehåller acetylsalicylsyra, det vill säga samma ämne som finns i värktabletterna Albyl, Treo och Aspirin. Trombyl innehåller mycket mindre acetylsalicylsyra än värktabletterna och ges till patienter som har kärlkramp, har haft hjärtinfarkt eller stroke. Tillsammans med Heparin = Innohep och Fragmin är Trombyl ännu mer effektivt. Trombyl ges nästan alltid i doseringen en tablett per dag och den vanligaste styrkan på tabletten är 75 milligram. 1/3 dels barnalbyl motsvarar 75g Trombyldos.

Utrogest

Bioidentiskt oralt progesteron finns att få på licens i Sverige nu. Ladda ner mallen som din läkare fyller i. Detta gör det lite lättare för svenska kvinnor och förhoppningsvis doktorn. Licensen fylls i av läkaren och sedan ska licensen plus en gul receptblankett med riktiga ordinationen skickas till läkemedelsverket. Sedan hämtar man ut det på Apoteket som vilken beställning som helst.

Vaccin

Naturen har lyckats med vad forskarna ännu inte har åstadkommit, nämligen att framställa antikroppar som gör kvinnor eller män infertila. Oftast är orsaken en förekomst av antispermieautoantikroppar (ASA). Närvaro av naturligt förekommande ASA är en välkänd orsak till infertilitet hos män och kvinnor. Befruktningen hämmas av flera orsaker bla kan ASA klumpa ihop (agglutinera) spermier och därvid förhindra spermiens rörlighet och möjlighet att nå ägget.

 Mer info…

Viagra/Sildenafil

Visat sig mycket effektivt vid dålig slemhinna eftersom det ökar blodgenomströmningen i slemhinnan. Vanlig dos 2 x 25 mg/dag vaginalt från dag 5. Observera att orginalpreparatet Viagra är hutlöst dyrt i jämförelse med t ex Sildenafil som är exakt samma produkt. 12 Sildenafil kostar ca 172 kr (juli 15).

Förvara kylvaror?
Ska du ut och resa och behöver ta med dig mediciner?

Kylbags
 Se här…

Icool Prestige
 Köp här

Coolstuff
 Köp här

Frozzypack
 Köp här

E-recept inom EU:
 Läs mer…

Tips! Utländska recept kan hämtas på svenska apotek men tänk på att ha originalet (ej email/pdf) med dig. Var beredd på att apoteket säger nej men du har rätten på din sida. Lloyds Apotek är enklast att ha att göra med, de kan m a o reglerna!

Nytt! Fr o m den 25 oktober 2013 kan ni hämta medicinermed utländska recept lättare. Nu gäller inte längre att medicinen måste ha samma tillverkare i Sverige utan apoteket måste byta till motsvarande medicin. Endast den verksamma substansen, läkarens ID och land behövs.
Läkemedelsverkets författningsamling LVFS 2013:17 

Information som ska finnas med på ett EU-recept är följande:
Patients name
Patients Social Security number
Doctors name
Doctors Title
The clinic’s name
Prescribed product
Qty
Doctors signature


Källor:
APL
Fresenius- Kabi
Alan Beer Center
Dr Braverman New York
sbu.se
fof.se
rorelse.se
copewithcytokines
Läkemedelsverket
Fass
bwhct.nhs.uk
Medhelp
Pub Med
www.hfea.gov.uk
Rialab