Mannen

Mage

I ungefär hälften av fallen beror barnlösheten på att mannen helt saknar eller har minskad reproduktiv förmåga. En stor del upptäcks aldrig.

Mannen

I ungefär hälften av fallen beror barnlösheten på att mannen helt saknar eller har minskad reproduktiv förmåga. En studie som publicerades år 2000 avslöjar att hos de par som lyckas få barn är sannolikheten att det tar längre än ett år att bli gravid 8% när mannen är yngre än 25, men nästan dubbelt så stor (15%) när mannen är äldre än 35. Ju äldre mannen är, desto större är risken att han har problem med att bli pappa. En kvinna vars partner är minst fem år äldre än hon har en lägre chans att befruktas inom ett år än en kvinna med en jämnårig partner, oavsett kvinnans ålder. Oddsen för befruktning inom ett år av regelbundet, oskyddat sex minskar med 3% för varje år efter det att mannen fyllt 24.

Den viktigaste orsaken bakom manlig infertilitet är oförmågan att bilda tillräckligt med friska spermier. Azoospermi (fullständig frånvaro av spermier i sädesvätskan) och oligospermi (då alldeles för få spermier bildas) orsakar båda infertilitet.

I vissa fall kan spermierna vara missbildade eller så är deras livslängd efter ejakulation för kort för att de ska hinna förflytta sig tillräckligt långt för att befrukta ägget. Defekter hos spermierna kan bero på en blockering av, eller skada på, sädesledarna efter en könssjukdom som till exempel gonorré. Pungbråck kan också vara en faktor. Abnorm utveckling av testiklarna på grund av en endokrin sjukdom, såsom hypogonadism, kan också orsaka skadade spermier. Gifter, cigaretter och olika droger kan också sänka spermieantalet. Överhettning (hypotermi) som ett resultat av virusinfektioner kan också orsaka kortvarig minskning av spermieantalet. Frekventa heta bad eller bastubad kan också minska spermieantalet eftersom testiklarna normalt ska ha en temperatur som är en grad lägre än kroppen.

Infektion

En erkänd orsak bakom manlig infertilitet. Förekomsten av syrahaltig sädesvätska och var i ejakulatet är mycket viktiga för att ställa diagnos. Behandling med rätt sorts antibiotika återupprättar vanligtvis fertiliteten om inte infektionen är så svår att patienten blivit steril.

Blockeringar

Blockeringar i vas deferens eller epididymis (sädesledaren) samt Varikocele (åderbråck) i pungen kan vara en av orsakerna till blockeringar. Sexuellt överförbara sjukdomar, som klamydia och gonorré kan också orsaka blockeringar. Pungåderbråck och andra blockeringar kan behandlas på kirurgisk väg.

Rörlighetskategorisering

Kategori A: snabbt progressiva, simmar snabbt och målmedvetet rakt framåt. Ju fler av dem, desto bättre.
Kategori B: progressiva, rör sig framåt, men inte i rak linje, utan blir lite distraherade på vägen, kanske rör sig lite i cirklar, men i slutändan åker de mot målet ändå.
A och B måste vara 50% tillsammans, A ska vara helst mer än 25% av dessa 50%.
Kategori C: ej progressiva, stillastående utan att röra sig framåt, viftar på svansen.
Kategori D: orörliga som lever men inte rör sig överhuvudtaget.

Endokrina mätningar

Endokrina mätningar har ett begränsat värde inom manlig fertilitet men är viktiga vid azoospermi (avsaknad av sperma) eller allvarlig oligospermi (reducerad sperma). Det är vanligt att mäta FSH-, LH- och testosteron i plasma.

•    Mätningar av FSH-serum kan vara värdefullt för att skilja mellan patienter med azoospermi (avsaknad av sperma), som har obstruktion (normalt FSH) och              patienter som har förstörda sädeskanaler (förhöjt FSH). Nya fakta visar emellertid att män med azoospermi (avsaknad av sperma) och obstruktion inte kan uteslutas även då FSH är avsevärt förhöjt, förutsatt att åtminstone en av testiklarna är av normal storlek.
•    Höga FSH-koncentrationer och låga testosteronkoncentrationer är vanligtvis tecken på primär testikelsvikt.
•    Låga gonadotropinkoncentrationer och låga testosteronkoncentrationer som ses vid hypogonadotrop hypogonadism kan korrigeras med hormonersättningsterapi och prognosen för detta är relativt god.

I ett fåtal fall förkommer det höga gonadotropinkoncentrationer och androgener. Det tyder som regel på androgen okänslighet och kan möjligtvis avhjälpas med höga doser av androgentillskott.

Penetreringstestet

(Sk hamstertestet) mäter spermiens förmåga att penetrera ägget. Testet utförs ofta när andra tester inte kunnat visa på någon orsak för manlig infertilitet. Det används också för att utvärdera fertiliteten hos män med ett mycket lågt spermieantal och dessutom rutinmässigt som en utvärdering på många kliniker inför en in vitro fertilisering.

IUI

I en normal situation hamnar sädesvätskan i närheten av livmodermunnen vid samlag. Spermierna rör sig via sekretet i livmodermunnen genom livmodern (uterus) och in i äggledarna där befruktningen äger rum.

Vid en intrauterin insemination förs de utvalda spermierna direkt in i livmodern (intrauterint) och är på så sätt med en gång närmare platsen där ägget befruktas.

Intrauterin insemination (Intra-Uterine Insemination – IUI) tillämpas i många situationer. Par kan exempelvis komma i fråga för IUI vid en nedsatt spermakvalitet, vid ett för litet antal spermier i sperman, vid avvikande livmoderhalssekret eller vid antikroppar mot spermier. Dessutom kan IUI tillämpas hos par som försökt bli med barn under lång tid, men hos vilka man inte har lyckats hitta någon förklaring till den nedsatta fruktsamheten. Proceduren är ganska enkel och den måste utföras vid tiden för ägglossning på läkarens praktik. För att öka chansen att bli gravid kombineras IUI i många olika fall med medicinering av kvinnan. Chansen att kvinnan blir gravid är ungefär 10 procent per cykel.
Generellt anser vi att IUI är slöseri med tid – välj IVF direkt och spara oerhört värdefull tid.

Swim up

 Gammal pdf men bra förklarat!

Sperm washing

En term som används för att beskriva den process där enskilda spermier separeras från sädesvätskan. Spermier används sedan i intrauterin insemination (IUI) eller in vitro-fertilisering (IVF).

Vid CFC i Köpenhamn har man följande riktlinjer:

Ett normalt spermieprov:
•    Minst 15 miljoner sädesceller för varje milliliter frisk säd
•    Minst 50 % rörlighet
•    Minst 30% av spermierna skall ha ett normalt utseende

Efter washup i laboratoriet indelas spermierna efter kvalitet i:
•    Mycket nedsatt spermiekvalitet: mindre än 3 miljoner spermier
•    Något nedsatt spermiekvalitet: 3-10 miljoner spermier
•    Normal spermiekvalitet: mer än 10 miljoner spermier

Mikroinseminering

Visar det sig att spermiekvalitén är mycket dålig så är mikroinseminering ett alternativ. Innan mikroinseminering görs en kromosomanalys på mannen och ultraljud på testiklarna. Man vet att män med mycket nedsatt spermiekvalitet löper 40 gånger högre risk för testikelcancer.

Följande behandling ges i Italien mot få & långsamma spermier:
Levoxacin 500 mg (antibiotika) I tablett om dagen i 20 dagar tillsammans med Deltacortene 25 mg (cortison) ½ om dagen innan läggdags i 25 dagar och.
Spergin Forte 1 påse om dagen i 12 dagar (tillverkas av IDI Integratori Dietici Italiana).
Här efter följer Spergin Q10 1 påse om dagen i 2 månader.

Spergin Forte innehåller: L-Arganin 2.500 mg, L-Taurin 500 mg, Coenzym Q10 200mg, C Vitamin 180 mg samt E Vitamin 30mg.
Spergin Q10 innehåller: L-Arganin 300 mg, L-Carnitin 200mg, L-Ornitin 100mg, L-Citrullin 100mg, Coenzym Q1o samt Vitamin e 30 mg.

Efter två månader med Spergin Q10 går man över till nästa fas med:
Proxeed NF (innehåller: L-carnitin och Acetil-L-carnitin, fruktos och citronsyra, Coenzym Q10, selen, zink, C vitamin, Folsyra och vitamin B12 (tillverkas av Sigma Tau farmaceutici)
1 påse om dagen i 3 månader
C-vitamin 1 tablett om dagen 15 dagar i månaden i 3 månader.
1 Topster supposit om dagen mån, ons & fre i 6 veckor. Denna är en antiinflammatorisk medicin för prostatan.

ICSI

Intracytoplasmatisk spermieinjektion (ICSI). En spermie injiceras direkt i ägget. Med denna metod mikroinjiceras en spermie i cytoplasman på alla de ägg som efter hormonstimulering plockats ut från kvinnans äggstockar.

Mykoplasmainfektion kan möjligtvis sättas i förbindelse med nedsatt spermiemotilitet, produktion av antikroppar mot spermier och abnorm äggpenetration. Kontrollerade kliniska studier är nödvändiga för att nöjaktigt kunna slå fast kopplingen mellan mykoplasmainfektion och infertilitet hos män.
Spermieanalys utförs normalt på ett prov som tagits efter minst 36 till 72 h av sexuell avhållsamhet. Provet görs oftast med hjälp av masturbation, men vissa kliniker godkänner en speciell kondom för insamling av spermier under ett vanligt samlag. Efter provet är insamlat, ska det transporteras till kliniken så fort som möjligt. Analysen utförs med direkt visuell och mikroskopisk undersökning.

Först bedöms provet enligt sädesvätskans fysiska egenheter, täthet, rörlighet och morfologi (cellulära egenskaper). Det är också vanligt att man kontrollerar sädesvätskans pH-värde (som bör vara neutralt eller aningen surt: ett basiskt värde kan vara tecken på infektion), förtätning och viskositet samt eventuell närvaro av antikroppar mot spermier.

Det är också vanligt att man kontrollerar sädesvätskans pH-värde (som bör vara neutralt eller aningen surt: ett basiskt värde kan vara tecken på infektion), förtätning och viskositet samt eventuell närvaro av antikroppar mot spermier.

Halten socker, fruktos, mäts också, då avsaknad av fruktos i ejakulationen tyder på distal obstruktion av sädesblåsorna. Detta är ett av de få fall, då det kan finnas indikation för testikelbiopsi.

Spermieanalys

Världshälsoorganisationens (WHO) kriterier för en normal spermieanalys:
Volym: 2,0-5,0 ml
pH: 7,2-7,7
Spermiekoncentrat: 20×106 ml eller mer
Totalt spemieantal: 40×106 spermier eller mer
Rörlighet: 50% eller mer med framåtrörelse eller 25% eller mer med snabb linjär progression inom 60 min
Morfologi: 50% eller mer med normal morfologi
Livskraftighet: 75% eller mer
Vita blodkroppar: < 1 x 106 per ml
Zink: 2,4 mol eller mer per ejakulation
Citronsyra: 52 mol (10 mg) eller mer per ejakulation
Fruktos: 13 mol eller mer per ejakulation

Hemmatest för spermier
 Köp här!

Kirurgiska spermieutvinningsmetoder

PESA (Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration/Testicular Sperm Extraktion).

Behandlingen utgör ett nytt alternativ för par där mannen inte har några spermier i sädesvätskan till följd av en blockering av kanalerna. Man kan i så fall försöka ta ur spermier ur bitestikeln via en punktion. Dessa spermier kan användas vid en normal ICSI-procedur för att få en befruktning till stånd. Efter befruktningen sätts högst två embryon tillbaka i kvinnans livmoder. En tunn nål förs in i bitestikeln och med hjälp av ett undertryck aspireras vätska som förhoppningsvis innehåller spermier. Om inga spermier hittas övergår man till TESA. Spermier kan då frysas och senare användas vid provrörsbefruktning.

MESA

Om mannen producerar spermier men de inte kan lämna kroppen på naturlig väg, kan man samla upp spermierna kirurgiskt. Om det sker ur bitestikeln kallas detta ingrepp MESA (mikrokirurgisk epididymal spermieaspiration).

TESE

Om spermierna utvinns kirurgiskt ur själva testikeln heter det TESE (testikulär spermieextraktion).

TESA (testikulär spermieaspiration)

Frånvaro av spermier i sädesvätska kallas azoospermi och avsaknad av sädesvätska aspermi. Avsaknad av spermier i sädesvätskan kan antingen bero på störningar i spermieproduktionen eller på skador i sädesledarna. Om spermieproduktion finns, men problemet är spermiernas väg till sädesvätskan, kan spermier plockas ut från sädesgångarna i testiklarna. Prov från sädesgångarna tas med en nål genom testikelns hud.

Åtgärden sker antingen under bedövning eller narkos. Om tillräckligt med spermier hittas kan de frysas ner för kommande behandlingar. Åtgärden kan även upprepas på dagen för äggplockning.

Befruktning av äggceller med spermier utplockade från testiklarna kan endast göras med ICSI-teknik då en spermie injiceras i varje moget ägg. Spermier utplockade från testiklarna gör försök till graviditet möjligt med egna könsceller om tillökning i familjen blir aktuellt på nytt efter att mannen har steriliserat sig. Med tunn nål punkteras testikeln och ett undertryck appliceras. Nålen förflyttas solfjäderformat i testikeln och små bitar av testikelvävnad tages för analys beträffande spermieförekomst. Upp till fem, men vanligast 1-3, punktioner utföres på var sida. Vävnadshyllena sys ihop med fin suturtråd. Ingreppet utförs under lokalbedövning.

Perkutan nålbiopsi (Quick core biopsi): En biopsinål införes i testikeln och en vävnadsbit tages. Upp till 5 biopsier tas från var testikel.

Med undantag för PESA kan vid alla metoder preparat även skickas för histologisk undersökning.

Nedfrysning av spermier: Lyckas man finna spermier kan dessa nedfrysas och möjligen användas vid senare IVF-försök.

Vanliga orsaker till azoospermi/aspermi

 • Pre-testikulär azoospermi 
Nedsatt eller utebliven hormonstimulering av testiklarna från hypofysen.
 • Testikulär azoospermi (non-obstruktiv azoospermi) 
Denna grupp har en nedsatt eller utebliven spermieproduktion i testiklarna. Orsaker kan vara tidigare traumata mot testiklarna, testikelinfektioner, icke nedvandrade testiklar (kryptorchism), tidigare strålbehandling eller cellgiftsbehandling av cancersjukdom, kromosomrubbning (ex Klinefelter’s syndrom).
 • Post-testikulär azoospermi 
A. Obstruktion
Denna grupp har oftast en normal spermieproduktion med någon typ av avflödeshinder.
 • Orsaker kan vara tidigare trauma mot underlivet, underlivsinfektioner, sterilisering, medfödda missbildningar i bitestikel och sädesledare så som vid cystisk fibros (CF).
 • Dysfunktionell orsak, skada i centrala nervsystemet (ex. ryggmärgsskada) eller ytlig nervskada ledande till erektionsstörning och/eller ejakulationsstörning (oförmåga till utlösning). I dessa fall finns även alternativa behandlingsmetoder såsom vibratorbehandling och elektrostimulering.

Male infertility
 Mer info…

Ordlista

Normozoospermia – normalt ejakulat enligt norm
Oligozoospermia – lågt koncentrat av spermier enligt norm
Astenozoospermia – låg rörlighet enligt norm
Oligoastenozoospermia – lågt koncentrat av spermier samt låg rörlighet enligt norm
Teratozoospermia – högt koncentrat av abnorma spermier enligt norm
Oligoastenoteratozoospermia – lågt koncentrat av spermier låg rörlighet samt hög koncentration av abnormitet enligt norm
Criptozoospermia – avsaknad av spermier i ejakulatet men närvaro av spermier i testikeln
Azoospermia – total avsaknad av spermier i sperman
Aspermia – Avsaknad av sperma
Ipoposia – reducerad vätskevolym, för tjock sperma
Iperposia – hög vätskevolym, för tunn sperma
Hematospermia – blod i sperman
Leucocytospermia – vita blodceller i sperman
Necrozoospermia – närvaro av spermier men inga levande
Globozoospermia – rund huvade spermier med avsaknad av akrosom

Clomiphene citrate (Clomid, Serophene) vid manlig infertilitet
Vissa män med relativt lindriga spermieanomalier behandlas med klomifencitrat (tabletter) i ett försök att förbättra sperma. Enligt medicinsk litteratur, kan Clomid ibland förbättra spermieantalet eller motilitet.

Advanced fertility center of Chicago:
A ”double blind” study (World Health Organization study, published in the International Journal of Andrology, 1992) of 190 couples, gave clomiphene or placebo (”sugar pills) to men with abnormal semen parameters. The men took either clomiphene or placebo for 6 months. Pregnancy rates were not increased with clomiphene:
•    8.1% pregnant in clomiphene group
•    11.7% pregnant in placebo group

Sköldkörtel

Män med hypotyreos visar minskad sexlust och fördröjd ejakulation. Erektionsproblem uppträdde i 64,3 % av fallen med hypotyreos medan 7,1 % hade prematur ejakulation. De flesta patienter med hormonella avvikelser upplever någon sexuell bristfällighet, som kan återställas genom att normalisera sköldkörtelhormonnivåerna (J Clin Endocrinol Metab. Dec. 2005).

Erectile Dysfunction/Impotens:  
Erectile dysfunction in patients with hyper- and hypothyroidism: how common and should we treat
(Erektionsproblem hos patienter med hyper- och hypotyreos: hur vanligt och hur skall det behandlas). Clin Endocrinol Metab. May 2008.

Slutsatser: Erektionsproblem är extremt vanligt hos män med hyper- eller hypo-tyreos. Screening för sköldkörtelbristfälligheter hos män som uppvisar erektionsproblem är rekommenderat, medan specifik behandling av erektionsproblem, bör skjutas upp för sådana patienter i åtminstone sex månader efter att ha nått eutyroidism, därför det senare kan vara orsak till erektionsproblemet.

Värme

Testiklar producerar den bästa sperman i sval temperatur. De trivs bäst vid 34,5-36 grader, vilket är ett par grader under normal kroppstemperatur. Att arbeta i en varm miljö eller att sitta under långa perioder anses höja testikeltemperaturen och leda till fallande spermieantal eller kvalitet. Att ha en laptop i knät och köra bil under längre perioder har också sammankopplats med en förhöjd temperatur i testiklarna. Enligt en studie från 2004 utgör uppvärmda vattensängar och elektriska filtar en högre risk för att testiklarna ska bli för varma än varmbad och jacuzzi.

Cykling

Impotens kan vara en oväntad biverkning av ett flitigt cyklande. En studie från University of Southern California School of Medicine fann att cykelsadelns ständiga tryck mot ljumsken kan skada artärerna och leda till erektionsproblem.

Studieresultaten visade på att cykling i mindre än tre timmar per vecka hade en skyddande effekt mot impotens, men att cykling i tre timmar eller mer markant ökade risken för erektionsproblem.

BMI

En studie som omfattade 1 588 danska män fann att ett lågt eller högt BMI (Body Mass Index) kan kopplas till en minskad spermiekoncentration och totalt antal spermier. Försök äta hälsosamt och sikta på ett genomsnittligt BMI (20-25) under månaderna innan och under befruktningsförsöken.

Stress

Stress tycks ha en negativ inverkan på spermietalet hos vissa män. Exempelvis publicerade The Danish First Pregnancy Planner Study Team två studier under 2004 av vilka framgick att arbetsrelaterad stress inte påverkar den manliga fertiliteten, men att stress påverkar män som redan har ett lågt spermietal. Stress har tråkigt nog, med tanke på omständigheterna, visat sig ha en inverkan på mäns spermiekvalitet hos par som genomgår IVF.

Läkemedel

Läkemedel som t ex antihistamin och sulphasalazin (som används vid t ex behandling av ulcerös kolit) och långvarig behandling med vissa antibiotika och injektioner med androgener kan påverka spermans kvalitet och orsaka extremt låg spermiehalt. Dessa negativa biverkningar minskar normalt inom tre månader efter avbruten medicinering, men vissa läkemedel, t ex betablockerare och psykotropiska läkemedel, kan leda till impotens.

Skador

Skador på penis kan försämra din förmåga att producera sperma eller att ejakulera. En fransk studie av 40 testikelskador rapporterade följande skadeorsaker: trafikolyckor i 19 fall, arbetsolyckor i sju fall, en idrottsrelaterad skada i sju fall, fysiska övergrepp i sex fall och slagsmål i ett fall.

Tillskott

 • Pycnogenol och L-arginin  ihop har gett fantastiska resultat i flera studier.
 • Spermieresultaten blir ofta bättre med Proxeed NF men med tillägget Pycnogenol, L-arginin (2500 mg) eller Spermotrend har visat sig ge mycket bra resultat.
 • L-carnitin: 3-4 g/dag. Behövs för normal spermiefunktion.
 • Coenzyme Q10: 10 mg/dag. Ökar spermieantalet och rörligheten.
 • Selen: 200 mcg/dag. Förbättrar spermiekvaliteten.
 • Vitamin B-12: 1000 mcg/dag. Brist på B12 reducerar spermiernas rörlighet och antal. Även om det inte finns någon brist, kan tillskott av B12 hjälpa män med ett spermieantal på mindre än 20 miljoner per ml eller en rörlighet på mindre än 50 %.
 • Vitamin C: 500 mg/2 ggr/dag.
 • Vitamin E: 400 IU 2 ggr/dag. Antioxidant som förbättrar spermiernas kvalitet för befruktning.
 • Zink: 30 mg/2 gång/dag. Behövs för ett friskt manligt reproduktivt system och spermieproduktion.
 • Ginseng (Panax ginseng) & Sibirisk ginseng: Känt som manligt stärkande medel (ett ämne som förbättrar den allmänna hälsan) och används för att öka testosteronnivåerna och spermieantalet.
 • Astragalus (Astragalus membranaceus): Ökar spermiernas rörlighet.
 • Proxeed® är ett nytt näringstillskott som kan förbättra spermiehälsan och fertilitetsgraden. Ingredienserna består bl a av L-carnitin och actylacarnitin, två vitaminliknande substanser som syntetiseras av kroppen. Dessa kemiska ämnen ingår i cellernas ämnesomsättning och finns i sädesvätska i en grad som motsvarar antalet friska spermier. Proxeed förbättrar spermieantalet, koncentrationen och rörligheten när de tas under cirka 2 månader. Cirka 30 % av de par som använder näringstillskottet uppnår befruktning. Par som överväger att använda det bör rådfråga läkare.

L-arginin
Detta är en aminosyra som finns i många livsmedel och spermiernas huvud innehåller ovanligt mycket av detta näringsämne som är viktigt för spermieproduktionen. Tillskott med L-arginin kan bidra till att öka både antalet spermier och dess kvalitet. Människor som har herpes attacker (antingen munsår
eller genital herpes) bör inte komplettera med L-arginin, eftersom det stimulerar viruset. L-arginin bör heller inte tas vid autoimmuna sjukdomar såsom bland
annat MS, hypotyreos, psoriasis.

L-Karnitin, acetyl L-Karnitin
Denna aminosyra är viktigt för spermiens normala funktioner. Enligt forskning ger högre nivåer av L-Karnitin i spermier, friskare spermier och ökad rörlighet. Ett
kombinerat tillskott av L-karnitin och acetyl-L-karnitin verkar för att förbättra spermiers rörlighet hos män med fertilitetsproblem. I en studie fick 60 slumpmässigt utvalda män med fertilitetsproblem i åldrarna 20 och 40 år ta en kombination av L-karnitin och L-acetyl-karnitin eller ”placebo” i 6 månader. I den medicinska tidskriften Fertility and sterility rapporteras att 2 månader efter avslutad behandling hade män som tog L-karnitin och acetyl l karnitin ökning av spermiekoncentration, ökad rörelse framåt och av den totala rörelsen. Detta leder sannolikt till ökad fertilitet. Den mest betydande förbättringen av spermierörlighet, både framåt och totalt sågs hos män som hade de lägsta nivåerna av rörliga spermier när studien började. Forskarna noterar att fyra spontana graviditeter uppnåddes under studien av män som hade tagit en kombination av tillskotten.

Pycnogenol
Pycnogenol är en antioxidant som används för att bromsa åldrandeprocessen, bibehålla frisk hud, förbättraatletisk uthållighet och förbättra fertiliteten. Under en väl utformad studie på 50 infertila män gavs under 1 månad antingen placebo eller en kombination av L-arginin och Pycnogenol. Män som tog kombinationen visade betydande ökningar i spermavolym, spermieantal och spermiekvalitet. Efter att männen avbrutit behandlingen sjönk fertilitetsindex gradvis ner till det ursprungliga värdet. Denna studie gav övertygande bevis för att en kombination av Pycnogenol och L-arginin kan öka fertiliteten hos infertila män. En andra följande studie rapporterade liknande förbättringar i spermiekvalitet. Dessutom visade sig förbättringarna av spermiekvaliteten vara större hos äldre infertila män än hos yngre infertila män. Men en viktig fråga kvarstod, om Pycnogenol kunde ge effekt utan att kombineras med L-arginin? En tredje studie på 19 infertila män gav svaret. Pycnogenol förbättrade spermiekvaliteten med 38%. I USA rekomenderar man infertila män att ta Pycnogenol vid IVF behandling

Resveratrol
Resveratrol har också höga antioxiderande egenskaper och reparerar skador på kroppens celler. Resveratrol bidrar till att upprätthålla syretillförseln i hjärtat, förhindrar ansamling av plack i artärerna, och stoppar sammandragning av blodkärlen. Lågt spermie antal är ofta ett resultat av överproduktion av östrogen. Överskott av östrogen hos män leder till en ansamling av kroppsfett, minskad muskelmassa och styrka, samt en minskning av testosteron. Låga testosteron
nivåer betyder lågt spermieantal. Resveratrol är en beprövad östrogen blockerare som hjälper till att minska kroppsfettet och öka spermieproduktionen.

C-vitamin
C-vitamin är också en antioxidant. Studier visar att C-vitamin förbättrar spermiernas kvalitet, skyddar spermier och DNA från skador. Viss forskning har
visat att vissa typer av DNA-skador i spermier som inte kan upptäckas innan kan orsaka en ökad risk för missfall om befruktning sker. Om DNA-skador har dessa effekter har inte slutgiltigt bevisats, men det är värt att ta C-vitamin och andra antioxidanter som en försiktighetsåtgärd. C-vitamin gör också sperman mindre tjock, vilket gör spermierna mer rörliga.

Spermiekromatinanalys 100810
 Mer info…

The great sperm race
 Se här!

Källor:
Netdoktor
Advaned fertility center

University of Southern California School of Medicine
Clin Endocrinol Metab. May 2008
International Journal of Andrology
World Health Organization
J Clin Endocrinol Metab. Dec. 2005
CFC
Sahlgrenska
Karolinska