Ordlista

Mage

 

Alla dessa förkortningar, latinska & engelska ord och mediciner…. Här är lite hjälp!

Ordlista

A
AFT: betyder anteflekterad d.v.s ett helt normalt läge av livmodern (det vanligaset läget). Nst står för normalstor livmoder

AMH: Anti-Müllerskt Hormon, ett hormon som produceras av äggstockarna

ANA: Antinuclear Antibodies

Antikropp: även kallade immunglobuliner, tillverkas av immunförsvarets vita blodkroppar

APA: Antiphospholipid Antibodies

APLA: Antipaternal Leukocyte Antibodies

APS: Antifosfolipida antikropp syndrom orsakar blodproppar i vener eller artärer samt missfall

Arginin: en s.k. essentiell aminosyra

ASA: acetylsalicylsyra (Treo, Magnecyl, Bamyl, Trombyl). Hämmar bildningen av prostaglandiner, vilket ger en antiinflammatorisk, smärtstillande och blodförtunnande effekt

ATA: Antithyroid Antibodies

Atopiskt eksem – Även kallat böjveckseksem

Autoimmun: Autoimmun betyder att kroppens immunförsvar reagerar på kroppens egna ämnen eller vävnader

Azoospermi: avsaknad av sperma

B
B-cell eller B-lymfocyter: en av två typer av lymfocyter (vita blodkroppar). Lymfocyterna utgör en viktig del av immunförsvaret

Binjure: körtlar som är belägna ovanpå njurarna. Binjurarna består av binjurebark och binjuremärg. Barken producerar bl.a. hormonerna kortisol och aldosteron

Binjurebark: en del av binjuren, som är en körtel som ligger vid toppen av njurarna. Producerar en del hormoner, som bl.a. påverkar sockeromsättningen och immunförsvaret

Blastocyst: förstadium till embryo, och används som benämning på det befruktade ägget från ca 4-5 dagar efter befruktningen.

Biopsi: mikroskopisk undersökning

Blåshalskörtel: prostatan, körtel som ligger vid urinblåsan och omsluter innersta delen av urinröret hos mannen

BV: Bakteriell Vaginos

C
Candida albicans: Svamp som kan orsaka infektioner.

Celiaki: Rubbning i matspjälkningen som beror på överkänslighet (intolerans) mot gluten

Cervix: livmoderhals

Crohns sjukdom: Inflammation i tarmens slemhinna

Cysta: Vätskefylld blåsa

D
Diatermi: elektrokoagulation

E
ED/EA: embryodonation, embryoadoption

Endokrinologi: Läran om de endokrina organen, dvs körtlar som utsöndrar hormoner i blodet.

Endometrios: livmoderslemhinna utanför livmoderhålan

Endometrium: livmoderns slemhinna

Eosinofil: Typ av vit blodkropp, leukocyt, som har en viktig roll i den allergiska reaktionen.

Erytrocyter: röda blodkroppar

Estrogen: synonymt med östrogen

ET: Embryo Transfer

F
Faktor VIII: En s.k. koagulationsfaktor

F II P: Factor II (prothrombin) Mutation

F V L: Factor V Leiden Mutation

Ferritin: protein som kroppen använder för att lagra järn

Fibromyalgi: ett kroniskt sjukdomstillstånd med smärta och värk

Follikel: äggblåsa blåsa i äggstocken och innehåller förstadium till ägg

Folsyra: ett B-vitamin som förekommer främst i lever, kött och vissa grönsaker

FSH : Follikelstimulerande hormon

G
Giftstruma: hypertyreos., när sköldköteln producerar allt för hög mängd sköldkörtelhormon

GBS: Grupp B Streptokocker

Getagener: gulkroppshormon, tex Porvera & Primolut Nor

GnRH-antagonist: blockerar kvinnans egen FSH- och LH-produktion

GnRH: hormon i hjärnan som frisätter gonadotropiner

Gonadotropiner: samlingsnamn för olika hypofyshormoner (FSH, LH)

Graafs follikel: liten blåsa som innehåller en mognande äggcell

Granulocyt: typ av vit blodkropp

Gulkropp: corpus luteum, den ombildade äggblåsan efter ägglossning som vid befruktning utvecklas och avsöndrar könshormonet progestron

H
HCG: humant choriongonadotropin, utsöndras från moderkakan och mäts vid graviditetstest redan 8-10 dagar efter utebliven menstruation

Hydrosalpinx: vätskeansamling

Hypertyreos: när sköldkörteln producerar för mycket av de s.k. tyreoideahormonerna, som reglerar ämnesomsättningen

Hypotyreos: när sköldkörteln producerar för lite av de s.k. tyreoideahormonerna, som reglerar ämnesomsättningen i kroppen

I
IgA: Immunoglobulin A. Immunoglobuliner är en grupp av skyddsproteiner, så kallade antikroppar

IgE: Immunglobulin E. En antikropp som är involverad i den reaktion som orsakar allergiska symtom

IGF: ”insulin-like growth factor”. IGF är en s.k. tillväxtfaktor, som bildas när tillväxthormon utsöndras

Immunterapi: behandling med immunförsvarsdämpande mediciner, tex kortison, Intralipider osv.

Immunoglobulin: antikropp

Immunosuppressiv: sänker kroppens immunförsvar

H
Hypospermatogenes: produktion av onormalt lågt antal spermier

Hysteroskopi: Metod som används för att undersöka livmodern.

IVIG: Intravenous immunoglobulin

Karyotyp: Kromosomuppsättning

Kortison: namn på en specifik steroid som i kroppen omvandlas till hormonet kortisol

Kurativ: läkande

L
Laparoskopi: titthålskirurgi, metod att undersöka bukhålans organ med hjälp av en titthålskikare, endoskop

Ledgångsreumatism: synonymt med reumatoid artrit

Leukocyt: Samlingsnamn för de vita blodkropparna, som är en del av kroppens immunförsvar. Till leukocyterna hör granulocyter, B- och T-lymfocyter samt monocyter

Luteiniserande hormon: synonymt med LH

Lymfocyt: vit blodkropp. Denna celltyp utgör en viktig del av immunförsvaret

Leydigceller: testikelceller som producerar det manliga könshormonet testosteron

LH: luteiniserande hormon, framkallar ägglossningen

LIT: Lymphocyte Immune Therapy

Lutealfas: tiden efter ägglossning eller återförande av embryon

M
Melatonin: ett kroppseget hormon som produceras i tallkottkörteln

Metabolit: Ämne som bildas som restprodukt då läkemedel och andra ämnen bryts ner eller omvandlas i kroppen

Monocyt: typ av leukocyt (vit blodkropp). Leukocyter är celler som utgör en viktig del av immunförsvaret

MTHFR: Methylene Tetrahydrofolate Reductase Mutation

Mycoplasma: Släkte av bakteriearter som alla saknar cellvägg, vilket gör att vissa antibiotika (penicilliner och cefalosporiner) inte går att använda mot dem.

Mycoplasma hominis: Bakterie som kan förekomma i slidan vid bakteriell vaginos, men även vid andra underlivsinfektioner.

Myom: muskelknutor i livmodern

N
NK-cell: av engelskans natural killer cells (”naturliga mördarceller”), utgör en del av immunförsvaret. Specialiserade på att ta hand om virusinfekterade celler samt tumörceller

NSAID: Förkortning av engelskans ”non steroidal anti-inflammatory drugs” vilket på svenska blir icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel.

NST: nst står för normalstor livmoder

O
Oligozoospermi: När sädesvätskan innehåller färre än 30 miljoner spermier.

Omega-3: fleromättad fettsyra där det finns en dubbelbindning mellan tredje och fjärde kolet räknat från det s.k. omega-kolet

Ovarialcancer: äggstockscancer

Ovarium: äggstock

Ovulation: ägglossning

P
PCO: polycystiska ovarier – äggstockar med många små omogna äggblåsor

PESA: Percutaneous Epididymal Aspiration – befrukningsdugliga spermier sugs ur bitestikeln med tunn nål

Prednisolon: Aktiv substans av typen kortisonpreparat

Progesteron: gulkroppshormon som förbereder livmoderns slemhinna för graviditet

Prohormon: ett förstadium till ett hormon

Proximal ocklusion: blockering närmast livmodern

Reumatoid artrit: synonymt med Ledgångsreumatism

S
Sköldkörtel: kroppens största körtel som bildar hormoner

SD: Spermiedonation

SLE:  Lupus erythematosus disseminatus

Struma: förstorad sköldkörtel

Suppression: Undertrycka, hämma

T
TESA:  Testicular Sperm Aspiration – befruktningsdugliga spermier sugs ur testikeln med tunn nål

T3: trijodtyronin och liotyronin. Det är ett hormon som tillverkas i sköldkörteln och levern. Det är det viktigaste hormonet i regleringen av ämnesomsättningen

T-cell: synonymt med t-lymfocyt

Testosteron: manligt könshormon

Thyreoidea: synonymt med sköldkörtel

T-lymfocyt: vit blodkropp som framför allt har till uppgift att påverka bildningen av antikroppar.

TNF: eller tumörnekrosfaktor, är en grupp proteiner som är en del i kroppens försvar mot virus och tumörer

Trombocytemi: ökad mängd trombocyter (blodplättar) i blodet. Vanliga symtom är ökad proppbildning samt blödning.

Trombocyter: Blodplättar

TSH: Thyroid-stimulating hormone, dvs sköldkörtelhormon

U
Ulcerös kolit: Kronisk tarmsjukdom

Ureaplasma urealyticum: Bakterie som finns normalt i urin- och könsorganen hos både kvinnor och män

Uterus: livmoder

UVI: urinvägsinfektion

V
Vaginit: slidkatarr, och innebär en inflammation i slidan.

Vaginos: eller bakteriell vaginos, innebär en infektion i slidan orsakad av bakterier

Ä
ÄD: äggdonation

Ö
Östrogen: kvinnligt könshormon