Progesteron

Mage

 

Progesteron är ett hormon som produceras för att hjälpa tjockna livmoderslemhinnan som förberedelse för implantation av ett befruktat ägg.

Progesteron

Progesteron, dvs gulkroppshormon, är det viktigaste progestagenet, en neurosteroid, ett kvinnligt könshormon samt ett prohormon. Progesteron produceras för att hjälpa livmoderslemhinnan att tjockna som förberedelse för implantation av ett befruktat ägg. Nivåerna under graviditeten spelar en avgörande roll för tillväxt och utveckling av fostret. Det är viktigt att känna igen tecken på progesteronbrist och söka läkarvård annars.

Progesteronnivåer

När befruktningen har skett, ligger progesteronnivåerna på 9 och 47 ng /ml i den första trimestern, med ett genomsnitt på 12 till 20 ng /ml under de första fem till sex veckorna av graviditeten. I andra trimestern bör nivån vara 17 till 146 ng /ml och 49 till 300 ng /ml i tredje trimestern. Progesteron fortsätter att stiga ungefär 1 till 3 ng /ml med några dagars mellanrum tills toppen är nådd för den angivna trimestern.

Låga progesteronnivåer kan orsaka flera problem såsom yrsel, dålig sömn eller sömnlöshet, irritabilitet, humörsvängningar, dåligt humör och depression. Det kan också medföra viktökning, urinläckage och ledvärk.

Blodprov ger svar på om ägglossning skett. Värdet är högst en vecka före mensen. Ett progesteronvärde över 28 räknas som ett bra värde för ägglossning.

Genom att sänka TSH-värden kan man öka progesteronvärdet.

Se till att testa progesteronhalten efter embryo transfer och innan testdag!

Hur man kan öka progesteronnivåerna
These methods have been shown effective for increasing progesterone levels:
•    750 mg vitamin C per day (increased progesterone 77% and improved fertility)
•    600 mg vitamin E (increased progesterone in 67% of patients)
•    6 g L-arginine (increased progesterone in 71% of patients)
•    Increasing beta carotene (boosts progesterone levels in dogs and goats)
•    Increasing vitamin B6
•    Supplementing with Vitex Agnus Castus (increases progesterone and fertility)
•    120 mg Black Cohosh on days 1 to 12 (increases progesterone and fertility)
•    Supplementing with selenium
•    Consuming dairy products (shown to raise progesterone in men)
•    Weight loss
•    Avoiding overeating
•    Improving insulin sensitivity (metformin increases progesterone levels 246%)
•    Replacing saturated fat in the diet with unsaturated fat
•    80mg progesterone cream (shown to be as effective as 200 mg oral progesterone prescription)
•    Eating a high protein, low carbohydrate diet
Lowering TSH levels in subclinical hypothyroidism

Progesteron 400 mg vagitorier

Vagitoriet kan användas både i slidan och ändtarmen men det är viktigt att följa läkarens råd. Under dagen kan det vara bättre att använda vagitoriet i ändtarmen eftersom det hålls kvar bättre där. Om vagitoriet hastigt doppas i ljummet vatten går det lättare att föra in men har för övrigt ingen betydelse.  Om man väljer att föra in den raka eller spetsiga änden först är individuellt och har ingen betydelse. Väljer man den raka delen först glider vagitoriet inte ut lika lätt då det följer tarmens/slidans form. Det har alltså ingen annan betydelse, vagitorien smälter ändå. Att man måste ligga ner efter införandet är inte nödvändigt (enligt tillverkaren).

Rektal administrering
Vagitoriet ska föras in så långt att det hamnar innanför ändtarmens slutmuskel.  Vid hemorrojder kan det vara lättare att föra in den spetsiga änden först. Man bör undvika att tömma tarmen inom 25-30 minuter efter att vagitoriet förts in i ändtarmen.

Effekt vid diarré
Vid diarré bör man applicera läkemedlet vaginalt. Produkten har laxerande effekt och man har därmed ofta problem med diarré efter rektal administrering. Trots detta har goda resultat visats av behandlingen, vilket tyder på ett tillräckligt upptag för effekt.

Utstött vagitorium
Om vagitoriet glider ut ur ändtarmen osmält eller delvis smält, har inte rekommenderad dos absorberats. Om man kan undvika att tömma tarmen inom 25-30 minuter efter administreringen, kan man troligen räkna med att hela mängden av läkemedlet har absorberats.

Biverkningar:
Viktökning
Nedstämdhet
Huvudvärk
Bröstspänningar
Illamående
Oregelbunden blödning
Smärtsamma menstruationer
Vätskeansamling i kroppen

Injektioner

Oterop progesterone 25 mg. Inte bevisat mer effektivt än vagitorier men har man provat vagitorier utan lyckat resultat och pga låga nivåer så kan det vara värt att prova injektioner.

Klamydia

Från Serum: We´ve also noticed that women whose progesterone level is unusually low have tended to test positive for Chlamydia, which has led us to suspect that bacteria may be interfering with progesterone metabolism.

Studie

Av 458 kvinnor som riskerade att föda för tidigt lottades en del till att få behandling med en progesterongel eller en placebogel. Behandlingen påbörjades i mitten av graviditeten och gavs dagligen fram till graviditetsvecka 37 alternativt till förlossningen började.

Resultaten visade att de kvinnor som fick progesteron hade mindre risk att föda för tidigt än övriga. Omkring 9 procent i den behandlade gruppen födde före vecka 33 jämfört med 16 procent i placebogruppen.

Studien, en fas III-studie som publicerats i Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, har finansierats av läkemedelsbolaget Columbia Laboratories

Östrogen

Östrogen är en grupp steroidhormoner. De tre typer av östrogen som finns naturligt hos människan är östradiol, östriol och östron.

Man kan även höja östrogenhalten i kroppen med;
•    Ändring av kostvanor. Ät mindre stärkelse och mer fytoöstrogener. Ät mycket färska organiska grönsaker, nötter, bönor och fisk. Undvik halvfabrikat.
•    Stresshantering:
 Stress kan öka halten av kortisol vilket blockerar progesteroner från dess receptorer vilket får följden att det även gör östrogenreceptorerna mindre känsliga. Stress kan också förändra produktionen av hypofyshormoner och endogent östrogen.
•    Motion:
 Kvinnor som motionerar regelbundet uppvisar färre symptom i klimakteriet.
•    Örter:
 Rådgör med en örtspecialist om val av örter som innehåller fytoöstrogener. Tex Remifemin.

Fytoöstrogen

Ett annat ord för växtöstrogen. Fytoöstrogener skiljer sig från kroppens östrogener och har en mycket svagare östrogeneffekt. Vissa kvinnor får bukt med sina klimakteriebesvär efter att enbart ha använt fytoöstrogener. Soja och rödklöver är två exempel på växter som innehåller fytoöstrogener.

Utrogest

Bioidentiskt oralt progesteron finns att få på licens i Sverige nu. Ladda ner mallen som din läkare fyller i. Detta gör det lite lättare för svenska kvinnor och förhoppningsvis doktorn. Licensen fylls i av läkaren och sedan ska licensen plus en gul receptblankett med riktiga ordinationen skickas till läkemedelsverket. Sedan hämtar man ut det på Apoteket som vilken beställning som helst. Kan tas både oralt & rektalt och en kombination är ofta att rekommendera.

 Lite mer info Mia Lundin

A Beer Clinic:

Tillsätt progesteron minst till v 16. Progesteron inverkar på immunsystemet:
•    Dämpar inflammation, dvs T cells och B cells (lymphocytes)
•    Bromsar NK- celler & TNF-alfa
•    Förhindrar lymfocyter att ta sig in i moderkakan
•    Ökar hcg-produktion
•    Motverkar prostaglandinproduktionen i livmodern
•    Hindrar att livmoderhalsen täpps igen av antikroppar

 Läs mer…

Källor:
Babyboomercaretaker
IVF Riga
Fertility friends
Medinsikt
APL

A Beer Clinic
Maria Lundin