Spermiedonation

Mage

 

Det finns flera orsaker till varför mannens spermier inte fungerar som de ska. Genom spermadonation kan både hetero- och homosexuella par få hjälp att få barn.

Spermiedonation

Det finns flera orsaker till varför mannens spermier inte fungerar som de ska. Genom spermadonation kan både hetero- och homosexuella par få hjälp att få barn.

Paret som ska ta emot spermadonation måste vara gifta eller sambo.

Lesbiska par i Sverige har samma lagliga rätt till assisterad befruktning som kvinnor som lever i heterosexuella förhållanden. En lesbisk kvinna får inseminera om hon är sambo med en annan kvinna eller lever i registrerat partnerskap. I Sverige räknas båda kvinnorna som barnets föräldrar. Om ett lesbiskt par istället väljer att inseminera utomlands räknas bara kvinnan som föder barnet som förälder.

Paret är helt anonyma för donatorn, och donatorn är helt anonym för paret. Varje givare får hjälpa max 6 familjer. När givaren har givit upphov till 6 barn och det då finns kvar nedfrysta spermier från honom förvaras de till eventuella syskonbehandlingar. Max ett syskon till varje behandlande par tillåts.

Du har med samtycket inga juridiska eller ekonomiska skyldigheter gentemot barnet. Likaså måste partnern i paret skriva på ett samtycke varmed denne tar på sig faderskapet socialt och ekonomiskt. I övrigt hålls behandlingsjournalerna inlåsta i 70 år (hemligstämplade).

Kvinnor behandlas upp till 40 års ålder. Anonym donator väljs utifrån partnerns utseende, ögon- och hårfärg, samt kroppskonstitution. Paren erbjuds vanligen upp till fyra inseminationer och en provrörsbefruktning innan behandlingsserien avslutas.

Hur sker donationen?
När man ska välja donator åt ett par försöker man matcha utseendet hos donatorn och mottagarpappan/mottagarmamman som inte ska bära barnet. Man tittar på hårfärg, hudfärg, ögonfärg och längd. Eftersom det är brist på spermiedonatorer kan man inte alltid göra detta. Donatorn kommer till kliniken och lämnar sitt prov. Provet analyseras och C.) Det vanliga är att donatorn°blir sedan nedfryst i flytande kväve (-196) lämnar ca 12-40 prover för infrysning. Lämning av prover sker på torsdag förmiddagar.

Ekonomisk ersättning
I samband med spermadonation utbetalas sedvanlig skattefri ersättning på 500 SEK/donationstillfälle. Denna ersättning är ett engångsbelopp och avser täcka ev. kostnader såsom resor under utredning och donation. Resurserna för paret är begränsade, så normalt får varje par två betalda försök i Sverige.

Paret som ska ta emot sperman måste gå igenom vissa steg där de testas på olika sätt:

Lämplighetsprövning
Med en lämplighetsprövning försöker man avgöra om barnet kommer att få en bra uppväxt.

Medicinsk bedömning
Paret testas två gånger för HIV, syfilis, hepatit B och C – sex månader före donationen och strax innan. En provrörsbefruktning får bara göras om det inte finns någon risk att smitta förs över till kvinnan eller barnet.

Psykologisk och social bedömning
•    längtar efter och uppriktigt önskar sig barn
•    har en stabil och bestående relation
•    har förmågan att vårda och uppfostra ett barn
•    kan emotionellt, praktiskt, socialt och juridiskt acceptera det blivande barnet som sitt eget
•    är införstådda med eventuella funderingar och problem som både barnet och de själva kan komma att känna kring att bara den ena partnern är biologisk förälder vill berätta för barnet i lämplig ålder hur han eller hon har kommit till

Spermabanker:
 Crgh
 Cryo
 Cells4life
 International Cryo
 Cryos International
 Xytex