Surrogat

Mage

 

Surrogatmödraskap innebär att en kvinna bär på ett barn åt en annan kvinna som själv inte kan bära det.

Surrogat

Surrogatmödraskap innebär att en kvinna är gravid och bär på ett barn åt en annan kvinna som själv inte kan bära det.

Det finns två olika former av surrogatmödraskap, partiellt och fullständigt. I den första formen som också kallas partiellt surrogatmödraskap donerar surrogatmamman ägget hon bär på och barnet hon bär på har också då hennes gener. Denna form av surrogatmödraskap var den dominerande innan IVF tekniken utveckades. Partiellt surrogatmödraskap används inte i någon stor utsträckning idag, det förekommer endast i ett fåtal privata fall.

Den andra formen är fullständigt surrogatmödraskap.  I dessa fall så plockas ägg ut från kvinnan som inte själv kan bli gravid, alternativt används en äggdonator. Därefter sker en provrörsbefruktning och det befruktade ägget/embryot blir inplanterat i den kvinna som är surrogatmamma. Det grundläggande i denna form är att surrogatmamman inte bär på sitt eget ägg och hon har då inte heller någon genetisk koppling till barnet. Hon lånar ut sin livmoder och bär ett annats pars barn under 9 månader.

Sverige
Det är inte förbjudet att genomföra surrogatmödraskap i Sverige, däremot är det inte tillåtet för sjukvården att ställa upp med IVF-behandlingar i samband med surrogatmödraskap. Trots detta finns det flera fall av surrogatmödraskap i Sverige, oftast är det sk partiellt surrogatmödraskap via insemination. Enligt migrationsverket föds ca 1 barn / vecka via surrogatmödraskap utomlands till Svenska barnlösa par. Siffran kan vara högre då inte alla surrogatfall i USA registreras då barnen får amerikanskt medborgarskap direkt. Den otydliga lagstiftningen och bristen på stöd inom vården gör att många svenska barnlösa par har sökt sig utomlands. De vanligaste länderna är USA och Indien, men även länder så som Ryssland och Ukraina har använts.

RFSL anser lagstiftningen bör ändras så att surrogatmödraskap tillåts. RFSL menar att såväl par som ensamstående ska kunna bli föräldrar genom surrogatmödraskap. Frågan berör både homo- & heterosexuella, bisexuella och transpersoner (HBT-personer).

Nederländerna har haft ett program för Altruistiskt Surrogatmödraskap under många år.

I USA är det tillåtet i flera stater även med s.k. kommersiellt surrogatmödraskap. Dvs att kvinnan som bär på barnet får ekonomisk ersättning för detta. Surrogatmödraskap har funnits i USA sedan 70talet och det finns en lång erfarenhet av metoden.
Surrogatmödraskap är sedan flera år tillbaka lagligt i Nya Zealand. Dock får endast sk altruistiskt surrogatmödraskap användas. Samtliga fall granskas och måste godkännas innan ett försök med surrogatmödraskap får genomföras. Det barnlösa paret och kvinnan som vill agera surrogatmamma måste söka tillstånd och landet har satt upp etiska riktlinjer och krav som måste uppfyllas för att få genomgå behandlingen.

Surrogatmödraskap var fram tills 2007 tillåtet i Finland. Nu har man återigen gjort en utredning och den Finska etikdelegation som granskat frågan (ETENE) rekommenderar att man återigen tillåter surrogatmödraskap i Finland.

Surrogatmödraskap har varit tillåtet i Israel under flera år. Fram tills nu har dock endast heterosexuella par fått bli föräldrar via surrogatmödraskap. Enligt ett nytt lagförslag som tagits fram av en kommité från Hälsoministeriet så föreslås även Homosexuella par få möjligheten att kunna bli föräldrar via surrogatmödraskap i Israel.

Surrogatmödraskap i Indien är under stark tillväxt. Beräkningar visar på att Surrogatmödraskap i Indien kommer omsätta 12,5 miljarder kronor under 2012 och fler och fler barnlösa par får hjälp att bilda familj via surrogatmamma i Indien. Surrogatmödraskap är en aktuell fråga även i Indien då många Indiska barnlösa par söker hjälp av en surrogatmamma.

International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) är en världsomspännande organisation för gynekologi och obstretrik som finns representerade i inte mindre än 124 olika länder.  Organisationen arbetar för kvinnors hälsa och med aktuella frågor inom obstretik och gynekologi. De tar fram riktlinjer och råd för hur man bör arbeta inom olika områden och med olika frågor. I en rapport från 2009, “ ETHICAL ISSUES IN OBSTETRICS AND GYNECOLOGY” har FIGO bl.a. granskat surrogatmödraskap och lämnat en rad rekommendationer och råd för hur man bör hantera detta. De anser dock inte att metoden ska förbjudas eller stoppas. Istället fokuserar man på råd för hur surrogatmödraskap bör genomföras på ett etiskt sätt och för att skydda alla inblandade parter.

Mer surrogatinfo!
 Läs mer…
 Läs mer…

Forum
 Mer info…

Har du mer viktig info till oss om surrogatmödraskap eller vill berätta din historia? Maila oss gärna!